Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu izziņu par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, pasūtītājs pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:
  1. informāciju par sevi;
  2. nekustamā īpašuma adrese;
  3. zemes vienības kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu;
  4. plānotās darbības/zemes izmantošanas aprakstu;
  5. vēlamo izziņas saņemšanas veidu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņa tiek saņemta atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam pakalpojuma saņemšanas veidam:
  • klātienē Bauskas novada pašvaldībā, pagastu pakalpojumu centros vai Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • elektroniski, izmantojot e-adresi;
  • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu dzīvesvietas adresē.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Platonova

Teritorijas plānotāja
dace.platonova [at] bauskasnovads.lv