Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jebkurš bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis mājas dzīvnieks ir klaiņojošs dzīvnieks.
Dzīvojamo māju tuvumā atļauts izmitināt bezsaimnieka sterilizētu kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.
Jebkurai personai par katru klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku vai bojā gājušu dzīvnieku jāziņo pašvaldības policijai pa diennakts tālruni 20278188.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par attiecīgā mājas dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas dzīvnieku, kā arī apdzīvotās vietās ieklīdušu citu dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldības izvēlēts dzīvnieku ķērājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
  Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā mājas dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums. Izvērtējot situāciju, ir tiesības dzīvnieku patversmē ievietotiem suņiem implantēt mikroshēmu.
  Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē (pēc žetona vai citām pazīmēm) noķerto dzīvnieku, īpašnieks tiek informēts par dzīvnieka atrašanās vietu. Īpašnieks sedz visus ar izķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi saistītos izdevumus. Minētie izdevumi īpašniekam tiek noteikti atbilstoši patversmes cenrādim, par ko īpašnieks saņem rēķinu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dzīvnieku patversmē ievietoto mājas dzīvnieku īpašnieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā var saņemt, uzrādot konkrētā mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi. Ja mājas dzīvnieka īpašnieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav pieteicies, patversme var piedāvāt mājas dzīvnieku jaunam īpašniekam vai veikt eitanāziju.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Broņislavs Ostrovskis

Pašvaldības policijas priekšnieks
bronislavs.ostrovskis [at] bauskasnovads.lv