Cena
Individuāli
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam samaksājot visu summu.

2023. gadā NĪN noteikti šādi maksāšanas termiņi:

 • 31. marts,
 • 15. maijs,
 • 15. augusts,
 • 15. novembris.

NĪN apmaksas iespējas:

 • izmantojot tīmekļvietni www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. Abās tīmekļvietnēs pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv iespējams arī pieteikt e-pasta adresi turpmākai NĪN paziņojuma saņemšanai elektroniski.
 • internetbankā. Būtiski ir pārliecināties, ka pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Noteikti norādiet arī nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma numuru. Pārskaitījums veicams tikai uz kādu no maksāšanas paziņojumā norādītajiem pašvaldības kontiem:
  • AS SEB banka Nr.LV90 UNLA 0050 0165 1658 5;
  • AS Swedbank Nr.LV43 HABA 0551 0304 6674 9;
  • AS Citadele banka Nr.LV51 PARX 0007 1638 2000 3.
 • klātienē Bauskas novada administrācijas kasē Bauskā, Bauskas novada pagastu nodaļu kasēs, veikalos „Maxima” un VAS „Latvijas Pasts" pasta nodaļās.