Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību, veikt psiholoģiskās izpētes, nodrošināt personām iespēju saņemt psihologa konsultācijas individuāli vai grupā, stabilizējot personas psihoemocionālo stāvokli, uzlabojot un attīstot noteiktas prasmes, spējas, sniedzot nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.

Psihologa pakalpojums tiek nodrošināts trūcīgām, maznodrošinātām personām vai sociālā riska ģimenēm(vai personām).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sazinās ar Sociālo dienestu.

  2. Pakalpojuma apmaksa
    Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu var saņemt saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu un sociālā darbinieka nosūtījumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv

Oksana Bartkeviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums / DEĀVK pieprasījums vides novērtēšanai
oksana.bartkevica [at] bauskasnovads.lv