Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīcas ar speciāli pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Procesa apraksts 

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv pa pastu vai iesniedzot klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Sociālais dienests izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv