Kontakti

pii.saulespuke [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Rudzu iela 14 a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

 Vadītāja: Agnese Čakša

menu_b1270.jpg

2011.gada 24.februārī Rundāles novada dome pieņēma lēmumu ar 2011.gada 1.jūliju dibināt jaunu iestādi- Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādi “Saulespuķe” (turpmāk tekstā PII “Saulespuķe”). Iestāde atrodas Īslīces SOS bērnu ciemata teritorijā.

PII “Saulespuķe” realizē dažādas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programma un speciālās izglītības programmas saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus- individuāli vai skaitliski mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību, atbilstoši bērna spējām un veselībai.

PII “Saulespuķē” bērniem notiek sekojošas papildus nodarbības: darbs pie logopēda, speciālā skolotāja/ Montesori pedagoģijas skolotāja, masiera, koriģējošās vingrošanas skolotāja, psihologa, mūzikas terapeita, latviešu valodas skolotāja mazākumtautību bērniem.

Mūsu vērtības:

  • vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;
  • apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un pieaugušajiem;
  • bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām pusēm;
  • visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;
  • katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā   bērna potenciālu;
  • neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek pieņemts un pozitīvi novērtēts;
  • grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, un strādā komandā, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus (aizbildņus);
  • komanda strādā radoši un  aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.