Svitenes pagasts atrodas Latvijas Republikas Rundāles novada dienvidu daļā un robežojas ar Lietuvas Republiku, Jelgavas novada Sesavas pagastu, Rundāles novada Viesturu pagastu un Rundāles pagastu.

Svitenes pagasta platība ir 58. km2. Pēc platības tas ir novada mazākais pagasts. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Pagasta teritorijas ziemeļu robeža ir valsts autoceļš Annenieki- Dobele- Eleja- Bauska- Jaunjelgava jeb "Zemgales josta" Attālums līdz rajona centram Bauskai ir 22 km. Līdz Rīgai ir 88 km.

Pagastā atrodas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Svitenes skola, Tautas nams, bibliotēka, doktorāts, pasta nodaļa. Pagastā ir arī 17. gadsimtā celtā luterāņu baznīca un 19. gadsimtā celtā Svitenes muižas ēka.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Svitenes pagasta doktorāts un aptieka.

Svitenes tautas nama darbība tiek orientēta uz latviešu tautas gara mantojuma saglabāšanu, kopšanu, pilnveidošanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Latviešu tautas dziesmas popularizēšanā lielu darbu veic Svitenes folkloras kopa. Par tradīciju kļūst dažādu folkloras kopu tikšanās un sadziedāšanās Meteņu mēnesī un Miķeldiena Svitenē.
Otrs Tautas nama virziens ir mākslinieciskā jaunrade- katra indivīda sevis pilnveidošana un iedzīvotāju izglītošana. Svitenes tautas namā, kā arī visā novadā notiek jauniešu nevalstisko organizāciju „Mums pieder pasaule” un „Inicio” rīkotie pasākumi. Svitenes pagasta pensionāri apvienojušies biedrībā  „Sudrabupe” ar mērķi iesaistīt pensionārus dažādos pasākumos, sekmēt tālāku izglītošanu un integrāciju.

Svitenes pagastā ir izveidojušās noturīgas sadzīves tradīcijas. Ik gadu tiek svinētas gadskārtu tradīcijas: Meteņi, Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētki. Tiek veidota tradīcija, kura tiek veltīta  zemkopjiem, kuriem  Miķeldiena ir ražas novākšanas svētki un ievada rudens saulgriežus.

Pagasta zemnieki pārsvarā nodarbojas ar graudkopību, rapša un dārzeņu audzēšanu, nedaudz ar piena ražošanu.  Svitene ir slavena kāpostaudzētāja un ieņem vienu no pirmajām vietām šajā nozarē.