Mēnešalga:
1226 EUR
Cita
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentam/ēm:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
 • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • labas komunikācijas prasmes, empātija;
 • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;

o   izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;

o   izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;

 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām;
 • izvērtēt ģimeņu sociālo situāciju, veikt vajadzību, resursu un sociālo problēmu noteikšanu, sadzīves apstākļu apsekošanu;
 • veidot klientu lietas, strādāt informācijas sistēmā SOPA;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • informēt klientus par pieņemto lēmumu;

Piedāvājam:

-          darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

-          mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1226 EUR;

-          sociālās garantijas;

-          veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

-          atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-          darba vietu labiekārtotās telpās;

-          atsaucīgu un zinošu kolektīvu.

Pretendentam jāiesniedz:

-          motivētu pieteikuma vēstuli;

-          dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-          izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

-          atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);

Pieteikties: daiga.supe@bauskasnovads.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz