Mēnešalga:
803 EUR
Cita
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Baldones iela 65, Iecava, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • labas komunikācijas prasmes, empātija;
 • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
 • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem;
 • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Galvenie darba pienākumi:

 • veicināt klienta līdzdalību savu sociālo, pašaprūpes un sadzīves prasmju apgūšanā;
 • palīdzēt apgūt un attīstīt sociālās, pašaprūpes, sadzīves prasmes;
 • sniegt atbalstu un palīdzību veselības problēmu, mājokļa, nodarbinātības, izglītības jautājumu risināšanā;
 • sniegt atbalstu un palīdzību atkarības problēmu risināšanā;
 • palīdzēt apgūt, attīstīt un uzlabot bērnu aprūpes un audzināšanas prasmes;
 • palīdzēt atrast interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Piedāvājam:

-          darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

-          mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 803 EUR;

-          sociālās garantijas;

-          veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

-          atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-          darba vietu labiekārtotās telpās;

-          atsaucīgu un zinošu kolektīvu.

Pretendentam jāiesniedz:

-          motivētu pieteikuma vēstuli;

-          dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-          izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

-          atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);

Pieteikties: inese.kalnina@bauskasnovads.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz