Mēnešalga:
1712 EUR
Cita
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja amata vakanci (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā, komunikācijā, vadībā;
 • vismaz 1 (viena) gada pieredze darba komandas vadīšanā;
 • pieredze uzņēmējdarbības jomā;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
 • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu; patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt, noformulēt viedokli;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbu;
 • nodrošināt struktūrvienības budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu;
 • nodrošināt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darba plāna un uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
 • nodrošināt struktūrvienības kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
 • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
 • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;
 • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;
 • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus.

Piedāvājam

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā;
 • mēnešalgu 1712 EUR (bruto);
 • sociālās garantijas;
 • summēto darba laiku;
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta 1 gada).

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • pretendenta redzējumu par Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centru (ne vairāk kā 2 lpp. datorrakstā);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

Pretendents papildus var iesniegt:

 • atsauksmes/rekomendācijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja amatam”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: personals@bauskasnovads.lv.

Uzziņai: Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente, tālr. 29906233.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā:

https://www.bauskasnovads.lv/lv/personas-datu-apstrades-pazinojums

Pretendentiem jāpiesakās līdz