Viesturu pagasts atrodas Bauskas rajona dienviddaļā, Viduslatvijas zemienes Zemgales līdzenumā Lielupes kreisajā krastā. Pagasts atrodas 20 km attālumā no Bauskas un 80 km attālumā no Rīgas. Pagasta teritorijā ir divi ciemati - Bērsteles ciems un Viesturu ciems Apdzīvotas vietas - Galzemji, Grāvendāle, Vairogi.

Viesturu pagasta teritorija - 8154,8 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes - 6740, 9 ha jeb 83 %, meži - 11%. 

Pagastā ceļu kopgarums ir 55,31 km. Pagasta teritoriju šķērso 1. šķiras valsts autoceļš Dobele - Bauska , tā saucamā „Zemgales josta". Teritorijai cauri tek Īslīce, Svitene ar Kapupi un Lieparu, pamalē Sesava un Upele. Pagasta austrumu robeža iet pa Lielupes upi. Viesturu pagastā ir apzinātas visas ainaviski vērtīgākās un īpaši aizsargājamās teritorijas, atsevišķi dižkoki. Viens no vērtīgākajiem objektiem - Lielbērsteles dabas parks noteikts kā dabas piemineklis, jo parkā ir aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi. Kā īpaši aizsargājamie gan vietējās nozīmes, gan republikas nozīmes objekti, Viesturu pagastā ir noteikti vairāki dižkoki.

Pagasta teritorijā atrodas divi vietējās nozīmes kultūras pieminekļi:

  • Galzemju senkapi;
  • Mazzeltiņu viduslaiku kapsēta.

Kultūrvēsturiska nozīme ir Bērsteles muižas kalpu mājai, kas atrodas Bērsteles ciematā. Kā vēstures un kultūras piemineklis uzskatāmi II pasaules karā kritušo sarkanarmiešu kareivju brāļu kapi pie Melanšu kapsētas.
Viesturu pagastā darbojas viena pašvaldības iestāde - Bērsteles pamatskola - bērnudārzs.

Uzņēmējdarbība
Viesturu pagasta galvenais ekonomiskais balsts ir lauksaimniecība.

Sociālā infrastruktūra
Pašvaldības teritorijā ir divas bibliotēkas - Viesturu ciematā un Bērsteles ciematā.
Viesturu pagasta iedzīvotājus apkalpo 2 primārās aprūpes ārsti jeb ģimenes aprūpes ārsti.
Pagasta teritorijā ir divi kultūras nami - Bērsteles ciematā. Viesturu ciematā ir Kultūras un sociālais centrs.