Atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā

Atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss”. Uzņēmums nodarbojas ar nešķiroto un šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanu, nestandarta, celtniecības atkritumu un būvgružu izvešanu, asenizāciju jeb šķidro atkritumu izsūknēšanu, azbestu saturošu būvmateriālu apsaimniekošanu, kā arī piedāvā iznomāt pārvietojamās tualetes.

Atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā notiek saskaņā ar Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kas nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu.

Šobrīd īpaša loma ir atkritumu šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt katra iedzīvotāja maksājumu par radīto atkritumu izvešanu.

Kāpēc jāšķiro atkritumi?

 • Lai samazinātu atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
 • Lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā.
 • Lai nepiesārņotu apkārtējo vidi un neradītu draudus cilvēka veselībai.
 • Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem, mēs samazinām iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas resursus.
 • Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas – tādas pašas vai citas preces.

Dalīto atkritumu savākšana Bauskas pilsētā tiek veikta no 2002. gada.  

Kopā Bauskas novadā iedzīvotājiem pieejami ap 110 dalītu atkritumu savākšanas punktu, t.sk. Bauskas pilsētā – 54 vietās, kur izvietots 1 punkts uz ~200 iedzīvotājiem. Arī Bauskas novada pagastos pieejami krāsainie konteineri atkritumu šķirošanai.

SIA „Vides serviss” apkalpotie dalīto atkritumu savākšanas punkti ir pieejami bez maksas visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Dalīto atkritumu savākšanas vietas Bauskas pilsētā

 

Dalīto atkritumu savākšanas punktos ir izvietoti divu krāsu konteineri – zaļi un dzelteni.

Dalīto atkritumu pieņemšanas laukums 
Iedzīvotāji bezmaksas šķirotos atkritumus var nodot arī SIA „Vides serviss” dalīto atkritumu laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā.
Pieņemšanas laukuma darba laiks:
Katru dienu 8:00-18:00
Tālr. +371 63922713

Bez maksas tiek pieņemti šādi šķirotu atkritumu veidi:

Izlietotais iepakojums

Plastmasas iepakojums:

 • PET dzērienu pudeles
 • Polietilēna plēve (LDPE)
 • iepakojums no HDPE (plastmasas kanniņas)

Kartona, papīra iepakojums

Stikla tara:

 • pudeles
 • burkas

Videi kaitīgie atkritumi

Neizjauktas elektropreces
Dienasgaismas lampas
Auto akumulatori, baterijas

Citi atkritumi

Makulatūra
Metāllūžņi
Par maksu:

 • Būvgruži – līdz 1 m3
 • Lielgabarīta atkritumi – līdz 1 m3

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcijas

Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību „Vides serviss” no 2004. gada rīko lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas akcijas. Noteiktos datumos – parasti pavasarī Latvijas Lielās talkas ietvaros – iedzīvotāji norādītajās vietās bez maksas var novietot videi kaitīgās preces, otrreizēji pārstrādājamu materiālu un lielgabarīta atkritumus – vecas mēbeles, nolietotus ledusskapjus, televizorus, datorus, veļas mašīnas, akumulatorus, dienas gaismas lampas, baterijas u.tml.

SIA "TM CAPITAL"

kaspars [at] tmcapital.lv

SIA "TM CAPITAL" pamatdarbība ir metāllūžņu, nolietotu transportlīdzekļu un dažu citu rašanās vietā šķirotu atkritumu pieņemšana no juridiskām un fiziskām personām un īslaicīga uzglabāšana "Imantās", Īslīces pagastā, Bauskas novadā.