Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Padomes priekšsēdētājs:
 • Priekšsēdētāja vietniece:
 • Padomes sekretāre:
  • Dace Žuromska;
 • Padomes locekļi:
  • Agrita Mežule;
  • Aivars Auziņš;
  • Ilga Jansone;
  • Inese Pumpure;
  • Sintija Volkova;
  • Teiksma Briede.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasta adrese: barbele.padome@bauskasnovads.lv

Datums Protokols

30.01.2024.

06.03.2024.
24.04.2024.