Veids
Sociālā aprūpe
Vieta
Vecumnieku pagasts

Dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot Bauskas novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un nodrošināt klientam saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt grupu un pašpalīdzības grupu darbību.