Biedrības un klubi
Veids
Senioru biedrības
Vieta
Iecavas pilsēta

Dibināts 1993.gadā.

Kontakti: tālr. +371 63941628

Valdes priekšsēdētājs: Ēriks Grants

Biedru skaits 46.

Biedrības mērķis - atbalstīt politiski represētās personas, gan sniedzot psiholoģisko, gan juridisko, gan citu nepieciešamo palīdzību; piedalīties jautājumu risināšanā (gan novada, gan valsts mērogā), kas attiecas uz politiski represēto personu tiesībām.