Biedrība
Veids
Bērnu, jauniešu un ģimeņu biedrības
Vieta
Bārbeles pagasts

Biedrības mērķis:

  • Radīt – dot iespēju vietējās kopienās mācīties, līdzdarboties un pašrealizēties;
  • Piedzīvot – sniegt pieredzi vietējā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu jauniešu personīgo izaugsmi;
  • Būt kopā – radīt vidi, kur jauniešiem attīstīt savas kompetences vietējās kopienas izaugsmei.

Nacionālā līmenī mēs esam dalīborganizācija biedrībā „Latvijas Jaunatnes padome”, biedrībā "Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija" un biedrībā „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Starptautiskā līmenī esam dalīborganizācija "Alliance of European Voluntary Service Organisations".

Esam jaunatnes organizācija (Saskaņā ar 07.12.2011. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Nr.07.4-25/13).


Kontaktinformācija: 

Biedrība „Jaunatne smaidam”
Ganību gatve 3, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905
Reģ. Nr. 40008095508

Tālrunis: +371 25754522 

E-pasts: info@jaunatnesmaidam.lv

Mājaslapa: www.jaunatnesmaidam.lv

Sociālie mediji: 

Biedrības konts ziedojumiem:

AS "Swedbank", S.W.I.F.T.: HABALV22
LV53HABA0551031947856