Nodibinājums
Veids
Bērnu, jauniešu un ģimeņu biedrības
Vieta
Codes pagasts

Nodibinājuma mērķis:

Apvienot Bauskas novada jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos speciālistus, ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.

Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, attīstot jauniešu uzņēmējdarbības, kritiskās domāšanas, medijpratības un citas ikdienas dzīvē nepieciešamās kompetences.

Piedalīties valsts, pašvaldības, starptautiskos, citu nevalstisko organizāciju un iestāžu rīkotajos projektu konkursos, ja projektu konkursa mērķis ir savienojams ar jauniešiem nepieciešamo kompetenču attīstīšanu.

Veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā. Organizēt seminārus, apmācības, individuālas konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķu grupām.

Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū profesionālu datu analīzi, radot kvalitatīvu saturu medijos un sociālo tīklu platformās.


Kontaktinformācija: 

Nodibinājums "ViedDoma"
"Ķeizari", Codes pagasts, Bauskas novads
Reģ. Nr. 40008306860

Tālrunis: +371 28897461

E-pasts: centrsvieddoma@gmail.com

Mājaslapa: www.vieddoma.lv

Sociālie mediji: