Der zināt
14. Saeimas vēlēšanas - 1. oktobrī Bauskas novadā

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14. Saeimas vēlēšanas. Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Vēlētāji balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no 7.00 līdz 20.00.

Bauskas novadā būs atvērti 23 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr. Iecirkņa atrašanās vieta Iecirkņa adrese
341 Bauskas Valsts ģimnāzija

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 (ieeja no sporta nams "Mēmele" puses)

342 Bauskas Kultūras centrs Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
343 Bauskas 2. vidusskola Dārza iela 9, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
345 Brunavas pagasta pārvalde Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907
346 Ceraukstes pagasta pārvalde Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908
347 Codes pamatskola Virsaiši, Code, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910
348 Kultūras centrs "Dāvis" Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV-3929
349 Uzvaras pamatskola Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV3931
351 Īslīces kultūras nams Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901
352 Daudzfunkconālais centrs "Strēlnieki" Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3926
358 Saietu nams Klētnieki, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3926
279 Kurmenes tautas nams "Pagastmāja", Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads,       LV-5115
288 Valles saieta nams "Valles vidusskola", Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106
344 Bārbeles tautas nams Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV3905
355 Skaistkalnes tautas nams Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
356 Stelpes pagasta pārvalde "Stelpes pagasta nams", Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
359 Vecumnieku tautas nams

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,   LV-3933

360 Misas tautas nams "Tautas nams Misā", Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906
353 Rundāles multifunkcionālais centrs Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921
354 PII "Mārpuķīte" "Mārpuķites", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901
357 Svitenes pagasta saieta nams “Gaismas”, Svitene, Svitenes pag., Bauskas nov., LV3917
361 Viesturu pagasta pārvalde Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Bauskas novads,        LV-3927
350 Iecavas kultūras nams Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Iecirkņu darba laiki:

  • 26. septembrī (pirmdienā) — no 17.00 līdz 20.00;
  • 27. septembrī (otrdienā) — no 8.00 līdz 11.00;
  • 28. septembrī (trešdienā) — no 17.00 līdz 20.00;
  • 29. septembrī (ceturtdienā) — no 9.00 līdz 12.00;
  • 30. septembrī (piektdienā) — no 10.00 līdz 16.00.

Līdz vēlēšanām to darba laikā iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām.

Vēlētāji, kuriem nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā, Bauskas novadā balsi glabāšanā varēs nodot iecirknī Nr. 342, kas darbosies Bauskas Kultūras centra ēkā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas novadā. Darba laiks:

  • pirmdien, 26. septembrī, no 17.00 līdz 20.00,
  • ceturtdien, 29. septembrī, no 9.00 līdz 12.00,
  • piektdien, 30. septembrī, no 10.00 līdz 16.00.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī.

Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). Šajās Saeimas vēlēšanās varēs vēlēt ar pasi, kam beidzies derīguma termiņš. 16. augustā Valdība atbalstījusi grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā – personas, kam apliecinošā dokumenta derīguma termiņš beidzies no 2020. gada 1. marta dokumentus savu pamattiesību īstenošanai valsts iekšienē varēs izmantot vēl līdz pat 2023. gada 30. aprīlim, ja tie nav kļuvuši nederīgi citu iemeslu dēļ. Lēmuma pamatojums: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz pakalpojumu saņemšanu veidojas milzīgas rindas, bet pieraksts pakalpojumu saņemšanai jāgaida pat mēnešiem.

Plašāka informācija par svarīgākajiem 14. Saeimas vēlēšanu sagatavošanas darbiem ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē www.CVK.lv sadaļā "14. Saeimas vēlēšanas".