Vilis Plūdons

2024. gada 8. un 9. martā notiks vairāki Bauskas muzeja un Viļa Plūdoņa muzeja rīkoti dzejnieka Viļa Plūdoņa jubilejas piemiņas pasākumi.

2024. gads Bauskas novadā tiks aizvadīts mūsu izcilā novadnieka dzejnieka Viļa Plūdoņa zīmē. Pirms 150 gadiem, 1874. gada 9. martā toreizējā Bauskas apriņķa Pilsmuižas pagasta “Lejenieku” saimnieka Jāņa Lejnieka un viņa sievas Annas ģimenē piedzima dēls Vilis, kam bija lemts kļūt par daudzu paaudžu iemīļotu bērnu dzejas un stāstu autoru, kā arī par vienu no nacionāli patriotiskākajiem daiļliteratūras autoriem Latvijā.

Novadnieks Reinis Ādmīdiņš ir teicis “Plūdonisms – tāpat kā tautasdziesmās apdziedāts katrs priekšmets, kas vien dabā nāk priekšā no niecīgas smildziņas līdz varenai saulei – ved gaismā visu, kas vien redzams un jūtams dabā”. Ar dziļi sirdī iznēsāto dzeju Vilis Plūdonis apdziedāja Latviju, dzimtās puses upmalu un mežmalu, strautu un liepu. Līdzīgi Mēmeles straumei tautas atmiņā un likteņgaitās plūst dzejnieka dotie nemirstīgie ceļavārdi mūsu vēstures griežos. Vilis Plūdons ir kļuvis par dzejnieku, kurš iemantojis nemirstību latviešu literatūrā un tautas piemiņā.

Atzīmējot mūsu kultūras dižgara 150 gadu jubileju, Bauskas muzejs kopā ar Viļa Plūdoņa muzeju 8. un 9. martā rīko vairākus piemiņas pasākumus:

  • 8. martā plkst. 10:00 Bauskas rātsnamā sāksies populārzinātniska konference “Vilim Plūdonim – 150”, kurā Bauskas un Rīgas muzeju darbinieki, kā arī zinātnieki, kultūras darbinieki un skolotāji atklās Vili Plūdoni kā personību, stāstīs par viņa dzīvi un daiļradi. 
  • 9. martā, dzejnieka dzimšanas dienā, plkst. 10:00 vispirms būs piemiņas brīdis dzejnieka atdusas vietā Plūdoņa kapos, par ko viņš pats ir rakstījis šādus vārdus: “Mēmele, kad mūžs mans būs reiz galā un pie tēvu tēviem nāksies iet. Gribu dusēt tava krasta malā, kur visapkārt priedes sēri dzied.” Pēc tam, plkst. 10:30 notiks atjaunotās “Lejenieku” dzīvojamās mājas un tās interjera ekspozīcijas atklāšana.

Pasākumu norises laikā apmeklētāji var tikt fotografēti un filmēti, fotogrāfijas un videomateriāls var tikt publicēts.