Der zināt Vizuālā identitāte

Ikvienam ir iespēja līdz 9.februārim piedalīties Bauskas novada identitātes veidošanā – tiešsaistes aplikācijā slido.com atbildot uz jautājumu “Ar ko Tev asociējas Bauskas novads?”.

Aptauja

Pašvaldība 2023. gada otrajā pusē plāno sākt ieviest jaunu Bauskas novada vizuālo identitāti, lai uzlabotu novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprinātu novada atpazīstamību un palielinātu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu. Aptaujā iesniegtās atbildes šajā procesā būs noderīgs resurss.

Attēlā - šī brīža rezultāti. Jo vairāk ir izcelts vārds, jo biežāk tas tiek minēts.