Jaunatne
jaunieši

12. jūlijā „Bauskas novads - Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2023” pulcēja 50 jaunatnes jomas pārstāvjus no visas Latvijas vienā no Bauskas novada kultūrvēsturiskajām pērlēm - Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Tur veiksmīgi aizvadīts pasākums „Jaunatnes jomas pārstāvju vienas dienas pieredzes apmaiņas seminārs”.

Pasākuma tēma bija „Pašvaldības un NVO sadarbības mehānismi un iespējas”. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunatnes jomas attīstību Bauskas novadā, pieredzi sadarbības veidošanā un attīstīšanā, labās prakses piemēriem un izaicinājumiem.

Semināra programmā bija šādi temati:

  • Pašvaldības un NVO sadarbība - atbalsta mehānismi un labās prakses piemēri, kurus piedāvāt savām pašvaldībām;
  • Sponsorēšanas un mārketinga “tips & tricks”, kā arī pieredzes stāsts no biedrības “Laiks Jauniešiem” par uzņēmumu un privātpersonu ziedojumiem;
  • Mobilais darbs Bauskas novadā - idejas un to dažādā realizācija;
  • ASV vēstniecības Latvijā izglītības un apmaiņas programmas;
  • Bauskas novada NVO kopienas centra izveide;
  • Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta EJD projekta koordinātores Renātes Mencendorfas prezentācija par aktualitātēm jaunatnes politikā;
  • Multifunkcionālais centrs jauniešiem Iecavā, kas ticis izveidots Šveices projekta ietvaros, esošā situācija un izaicinājumi.

Šīs tēmas bija kā pamats diskusijām un jautājumiem, saprotot, ka visi dalībnieki esam vērsti vienota mērķa sasniegšanai.

Seminārs ļāva jaunatnes jomas pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas, kontaktus, rast jaunus sadarbības partnerus jaunatnes darba uzlabošanā. Nesavtīgi daloties ar idejām, atbalstot cits citu, uzmundrinot, jaunatnes jomas semināri, tikšanās vienmēr ir pozitīvu emociju piepildītas, jo mērķis ir viens - JAUNIEŠI! Paldies visiem par dalību!

Uz tikšanos festivālā “KOPUMS” 12. augustā Bauskas pilskalnā!

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Festivāls tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu.