Pašvaldība
Karte Bauskas novads

Lai nodrošinātu pašvaldības 2023. gada budžeta sasaisti ar plānošanas dokumentiem un varētu pretendēt uz ārējā finansējuma, tostarp, valsts budžeta līdzekļu piesaisti, ir aktualizēts Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Investīciju plāns.

Izmaiņas veiktas uzdevumos,kas saistīti ar Bauskas novada izglītības iestāžu renovāciju un būvniecību, sociālo un veselības iestāžu infrastruktūras renovāciju un būvniecību, sporta infrastruktūras attīstību,kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūrvides attīstību, energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkās, pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanu, iedzīvotāju līdzdalības pasākumiem.


 

Attīstības programma 2022.–2028. gadam

Plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.
Skatīt vairāk