Der zināt
Apstiprina grozījumus Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumos

Izmaiņas pašvaldības dokumentā bija nepieciešamas, jo atbilstoši 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ir mainījies mērķdotācijas aprēķina un sadales princips. No 1. septembra valsts finansējumu pedagogu darba samaksai plānots aprēķināt un pārskaitīt pašvaldībām, kuras to tālāk sadalīs savām izglītības iestādēm.

Pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumos mainīta kārtība, kādā piešķir pašvaldības budžeta finansējumu obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai; noteikts, kā tiek sadalīta valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un pēc kādiem principiem tiek sadalīts finansējums starp izglītības iestādēm.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa