Budžets Pašvaldība

Deputāti apstiprināja grozījumus Bauskas novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Budžeta grozījumi

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 65 741 012 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot ieņēmumus par 1 877 731 eiro.

Būtiskākos grozījumus veido ieņēmumi no saņemtajiem valsts budžeta pārskaitījumiem 1 566 836 eiro apmērā:

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 241 316 eiro, t.sk. festivāla „Bauskas TASTE” ieņēmumi 210 395 eiro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 74 656 632 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 6 060 429 eiro. Būtiskākos budžeta izdevumu grozījumus veido:

Budžeta grozījumos iekļauti arī apvienotajā komiteju sēdē 15.februārī apstiprinātie iestāžu prioritārie projekti ar kopējo finansējumu 1 654 344 eiro.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana plānota 4 034 069 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu saņemšanu par 534 797 eiro, t.sk. precizēti aizņēmumu neizmantotie atlikumi uz 01.01.2024. par -1 435 930 eiro; papildu aizņēmums Vecumnieku vidusskolas pārbūves pabeigšanai 1 970 727 eiro.

Aizņēmumu atmaksa plānota par kopējo summu 4 155 472 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 141 890 eiro., t.sk. ERAF projektiem un  pārrobežu projektiem.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu izdevumi plānoti 33 410 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 3 813 eiro, t.sk. Vecsaules pamatskolai par 480 eiro, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 3 833 eiro, Valles pamatskolai samazināti izdevumi par 500 eiro.

Grozījumi ziedojumu izdevumos precizēti atbilstoši līdzekļu atlikumam gada sākumā.

Saistošo noteikumu pilns teksts „Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”"