Iedzīvotāji veido savu vidi

Šī vasara Bauskas novadā būs darbīga! Pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju iniciētu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” izvērtēti 42 projektu pieteikumi. Konkursa izvērtēšanas komisijas ir apstiprinājuši 24 projektus.

Kopumā šī gada iedzīvotāju iniciatīvām šim konkursam tika piešķirts finansējums 41 392 eiro apmērā. Starp apvienību pārvaldēm budžeta apjoms tika sadalīts atbilstoši iedzīvotāju skaitam, proti, viens eiro uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes iepriekšējā gada datiem par iedzīvotāju skaitu.

Bauskas apvienības pārvaldē tiks īstenoti 12 projekti, Iecavas apvienības pārvaldē - pieci projekti, divi projekti Rundāles apvienības pārvaldē, savukārt  Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā – pieci projekti.

Pateicamies par iniciatīvu un uzdrīkstēšanos ikvienam iedzīvotājam, kurš iesaistījies projektu pieteikumu sagatavošanā un ir gatavs ieguldīt darbu un laiku savas dzīves un apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā! Vēlam skaistus rezultātus!  

APSTIPRINĀTO PROJEKTU SARAKSTS UN PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS

Bauskas apvienības pārvaldē tiks īstenoti 12 projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 21 799,92 eiro:

 1. biedrības “Rudenāji” projekta “Dzīvosim aktīvi” īstenošanai 2000 eiro;
 2. biedrības “Bauskai un mūzikai” projekta “Instrumentu sēta” īstenošanai 1794 eiro;
 3. biedrības “Bauskas vecpilsēta” projekta “Baznīcas dārzs” īstenošanai 1734,79 eiro;
 4. biedrības “Liepu iela 8, Rītausmas” projekta “Saietu vieta ar sirdi un dvēseli” īstenošanai 1700 eiro;
 5. neformālas iedzīvotāju grupas “Mežotnes vecāku grupa” projekta “Bērnu laukuma atjaunošana Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” īstenošanai 1700 eiro;
 6. nodibinājuma “ViedDoma” projekta “Bauskas kopienas centra pieejamība” īstenošanai 2000 eiro;
 7. neformālas iedzīvotāju grupas “Uzvaras draugi” projekta “Veloparks UZVARA” īstenošanai 2000 eiro;
 8. biedrības “Četras stihijas” projekta “Nepaklūpi!” īstenošanai 2000 eiro;
 9. neformālas iedzīvotāju grupas “Dāviņu pagasta jaunieši” projekta “Dāviņu futbola laukuma atjaunošana” īstenošanai 2000 eiro;
 10. neformālas iedzīvotāju grupas “Brunavas entuziasti” projekta “Brunavas pagasta Sila kapu zvana torņa atjaunošana un Sila kapu teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 2000 eiro;
 11. neformālas iedzīvotāju grupas “Darīsim kopā” projekta “Uzvaras 13 mājas teritorijas labiekārtošanas Uzvarā, Gailīšu pagasts, Bauskas novads” īstenošanai 1171,13 eiro.
 12. Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Budbergas Svētā Pāvila draudzei  projekta “Gājēju celiņa  bruģa ieklāšana pie Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Budbergas Svētā Pāvila baznīcas” īstenošanai 1700 eiro.

Iecavas apvienības pārvaldē tiks īstenoti 5 projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 7992,20 eiro:

 1. Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Iecavas Sila 14” projekta “Lai drošs un skaists saskan!” īstenošanai 1717 eiro;
 2. Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Ozolu 3, Iecava” projekta “Ozolu ielas 3 mājas teritorijas labiekārtošana” īstenošanai 1459,20 eiro;
 3. biedrības “Ozolu iela 15” projekta “Jaunas atkritumu konteineru novietnes izbūve Ozolu ielā 15, Iecavā” īstenošanai 2000 eiro;
 4. biedrības “Iecavas Ozolu ielas 5 DZĪB” projekta “Velo draugi” īstenošanai 1368 eiro;
 5. biedrības “Arhīvs” projekta “Brīvības cīnītāju piemiņas vietu sakopšana Iecavas pagastā” īstenošanai 1448 eiro.

Rundāles apvienības pārvaldē tiks īstenoti 2 projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 3251 eiro:

 1. biedrības “Jauniešu EUREKA” projekta “Peldvietas labiekārtošana” īstenošanai 1877 eiro;
 2. neformālas iedzīvotāju grupas “Atbalsta grupa – iedzīvotāji Vecrundālei” projekta “Atmodini Vecrundāli” īstenošanai 1374 eiro

Vecumnieku apvienības pārvaldē tiks īstenoti 5 projekti, pašvaldības piešķirtais finansējums 7758,75 eiro

 1. Valles ev. lut. baznīcas draudzei projekta “Soliņš, informācija – labākā atpūta” īstenošanai 1264,53 eiro;
 2. biedrībai “Mednieku klubs “Nīzere"" projekta “Laukums Lakstīgalās” īstenošanai 800 eiro;
 3. neformālai iedzīvotāju grupai “Stelpieši" projekta “Steņģu dīķis” īstenošanai 2000 eiro;
 4. neformālai iedzīvotāju grupai “Vanda Vēvere" projekta “Sakārtotas vides veidošana Misas ciematā – velosipēdu novietnes” īstenošanai 1694,22 eiro;
 5. neformālas iedzīvotāju grupas “Kurmenes mālotāji, (arī keramikas pulciņa “Vizla” dalībnieki)" projekta “Keramikas mākslas skulptūru izveide Kurmenes parka teritorijā” īstenošanai 2000 eiro.