Jaunums

Bauskas novada pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji no Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumniekiem ikgadējā Augusta konferencē pulcējās 25.augustā Bauskas Kultūras centrā.

Klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, vēlot radošu un veiksmīgu jauno mācību gadu. „Būs jautājumi, kas kopīgi jārisina, rodot vislabāko rezultātu,” sacīja A.Okmanis. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, uzrunājot konferences dalībniekus, atzina, ka iepriekšējais mācību gads ir bijis neparasti grūts. Tas ir izturēts un, iespējams, šis mācību gads būs vieglāks.

Vairāki mācību iestāžu pedagogi par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumus. Apbalvojumu saņēma: Bauskas pilsētas pamatskolas skolotājas Ieva Mašale  un Gunta Kiseļeva, Bauskas 2.vidusskolas skolotāja Valentīna Ļeontjeva, Vecsaules pamatskolas skolotāja Daina Jarmalaviča un Iecavas vidusskolas skolotājas:  Ināra Selicka, Anitra Taurene, Pārsla Ratkus un Dina Mediņa.

Pedagogus uzrunāja arī visu bijušo novadu izglītības nodaļu vadītāji, akcentējot, ka pēc aizvadītā grūtā mācību gada par izglītības apguves prioritātēm var uzskatīt sadarbību un līdzdalību.

Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare atzina: „Aizvadītais mācību gads bija izaicinājumiem, kompromisiem pilns. Lai gan ikviena izglītības iestāde mācību gada sākumā izvirzīja noteiktus mērķus mācību un audzināšanas darbam, saplānoja to īstenošanu, tomēr vīruss pamazām ieviesa savas korekcijas – ik pa laikam kāda izglītības iestāde, kāda klase vai grupa mācījās attālināti. Neskatoties uz esošo situāciju valstī, ne vienmēr varam teikt, ka pārmaiņas un ierobežojumi nesa sev līdzi tikai negatīvo. Bija arī pozitīvas lietas, kuras lika mums paskatīties uz visu no citas puses, izvērtēt savas vajadzības, vēlmes un iespējas. Lai pēc iespējas veiksmīgāk organizētu mācību procesu, skolas meklēja risinājumus pozitīvai virzībai mācību procesā. Nu varam apgalvot, ka pedagogi un skolēni ir gatavi mācību darbam ar dažādu tehnisko aprīkojumu, skolotāji pilnveidojuši savas datorprasmes, apguvuši tiešsaistes stundu vadīšanas praksi, kas samazināja slodzi gan skolēniem, gan pedagogiem.” 

Šogad jaunajam mācību gadam pedagogus iedvesmoja lektore – pedagogs un psihologs Iluta Krūmiņa, kuras sirdsdarbs ir pedagogu iedvesmošana darbam gan ar bērniem, gan pieaugušajiem.

Konferences izskaņā ar muzikālu sveicienu pedagogus priecēja mūziķis Kaspars Zemītis.

Lielajā Bauskas novadā ir 32 izglītības iestādes, kurās mācās 6866 izglītojamie (dati uz 20.augustu).

Konferences gaitu šogad varēja vērot tiešraidē.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Matuļenko