Der zināt
Ar pašvaldības atbalstu organizēs sacensības, veidos filmu un raidījumus

Bauskas novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu pirmajām trim sabiedrisko organizāciju iniciatīvām. Izvērtēšanas procesā ir vēl seši iesniegtie projekti.

Pašvaldībai ir svarīga iedzīvotāju iesaiste un sabiedrības iniciatīva dzīves kvalitātes uzlabošanā Bauskas novadā. Atbalstot nevalstisko organizāciju rosinātus projektus, tiek veicināta arī sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sabiedrisko organizāciju attīstība Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Biedrība “Vesmaņi” piešķirto līdzfinansējumu 2500 eiro apmērā izmantos filmas izveidei par Latvijas Republikas Saeimas pirmo priekšsēdētāju Fridrihu Vesmani. Fridrihs Vesmanis ir dzimis un audzis Bauskas novada Rundāles pagastā. Tā kā šī gada novembrī apritēs 100 gadi kopš Latvijas Republikas pirmās Saeimas sanākšanas, biedrība vēlas apkopot materiālus un izveidot filmu, lai iepazīstinātu sabiedrību ar Fridriha Vesmaņa personību un viņa veikumu Latvijas Republikas veidošanā. Bauskas novada pašvaldības finansējums tiks novirzīts filmas producenta un režisora darba samaksai. Kopumā plānotais filmas budžets ir 32 670 eiro.

Biedrībai “Laiks Jauniešiem” piešķirti 2496,19 eiro, lai realizētu iniciatīvu “Laiks Jauniešiem TV”. Īstenojot projektu, plānots veidot un sociālajos medijos publicēt radošus, kvalitatīvus un sižetiski pārdomātus raidījumus, kas atspoguļos dažādas norises novadā: dažādus pasākumu atskatus, raidījumus, diskusijas, sarunas, viedokļus. Biedrība ir pārliecināta, ka projekts sniegs arī iespēju atbalstīt bērnus un jauniešus karjeras izvēles ievirzē: viņi mācīsies foto un video veidošanu un apstrādi, runas mākslu, sociālo tīklu pārvaldību un publikāciju veidošanu. Pašvaldības piešķirtais finansējums tiks izmantots nepieciešamās tehnikas - fotoaparāta, statīva, mikrofonu, apgaismojuma - iegādei, kā arī dizainera pakalpojumiem, kurš izstrādās vizuālos materiālus publikācijām.

Biedrībai “Bauskas Prātnieks” projekta “Dambrete visiem” īstenošanai piešķirti 1205 eiro. Biedrība nodarbojas ar prāta spēļu sacensību organizēšanu, tiesāšanu un arī Bauskas novada sacensību atbalstu. Projekta gaitā biedrība plāno sarīkot īpašas sacensības – apvienību kausu izcīņas turnīrus, šādi veicinot interesi par dambreti ne tikai Bauskā, bet arī Iecavā, Vecumniekos, Uzvarā un Rundālē. Tāpat iecerēts atbalstīt arī Bauskas novada jaunos tiesnešus, kurus ar Latvijas Dambretes federācijas atbalstu 2021. gadā sagatavoja Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Jaunie tiesneši tiks iesaistīti projekta aktivitātēs, nodrošinot viņiem sacensību praksi un nelielu atlīdzību. Pašvaldības piešķirtais finansējums tiks izmantots sacensību organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma: printera, krāsu kārtridžu, bezvadu skaļruņa, kā arī tiesnešu balvu un sportistu apbalvojumu iegādei. Projekta kopējais budžets ir 2795 eiro.

Lai rosinātu iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes, pašvaldība šī gada janvārī apstiprināja nolikumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai” un 2022. gada budžetā šim mērķim ieplānoja 40 000 eiro. 

Nolikums paredz, ka tiek atbalstītas iniciatīvas izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā, kas tiek īstenotas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji ir Bauskas novada iedzīvotāji. Līdzfinansēju var paredzēt arī sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanai, ja šī organizācija reģistrēta sešus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

Vienreizējs līdzfinansējums iniciatīvas īstenošanai tiek piešķirts līdz 2500 eiro. Viena sabiedriskā organizācija viena kalendārā gada ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus līdzfinansējumam. Līdzfinansējums iesniegto projektu aktivitātēm tiek piešķirts līdz brīdim, kamēr pašvaldības budžetā ir noteiktajam mērķim paredzētie līdzekļi.

Līdzfinansējuma pieteikumu izskatīšanu un izvērtēšanu organizē Bauskas novada administrācijas Uzņēmējdarbības un mārketinga departaments.

Pēc Bauskas novada administrācijas speciālistu atzinuma saņemšanas līdzfinansējuma pieteikumu izvērtē ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija piecu dalībnieku sastāvā.

Saņemot pašvaldības līdzfinansējumu, tiek noslēgts līgums par aktivitātes īstenošanu, kas ietver ne tikai iekļaušanos paredzētajā aktivitātes īstenošanas termiņā, bet arī precīzu līdzekļu izlietojuma atskaiti.

Kontakpersona:

Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente, tālr. +371 29906233, e-pasts: laura.arente@bauska.lv