Jaunums
Ārkārtas domes sēdē apstiprina Bauskas novada bāriņtiesas sastāvu

4.janvārī domes deputāti tikās domes ārkārtas sēdē, lai apstiprinātu bāriņtiesu, kas darbu sāk no 4.janvāra. Jau pagājušā gadā 28.oktobrī domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par jaunās bāriņtiesas izveidi Bauskas novadā. Vecumnieku, Rundāles un Iecavas bāriņtiesa tika pievienota Bauskas bāriņtiesai.

Tika izsludināts atklāts konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, trīs vietnieku un 14 locekļu amata vietām. Saskaņā ar amatu pretendentu atlases konkursa nolikumu pretendentu atlase tika veikta divās kārtās.

Amatu pretendentu atlases konkursa pirmajā kārtā, kas notika 2021.gada 3.decembrī,  tālākai izvērtēšanai  uz priekšsēdētāja amatu tika virzītas divas kandidatūras, uz priekšsēdētāja vietnieka amatu – trīs kandidatūras, uz  bāriņtiesas locekļa amatu – desmit kandidatūras.

Amatu pretendentu atlases konkursa otrajā kārtā, kas notika 2021.gada 7.decembrī, komisija pieņēma lēmumu bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentam, kas ieguva lielāko punktu skaitu,  uzlikt par pienākumu līdz 2021.gada 20.decembrim iesniegt komisijai maģistra grādu  apliecinošu izglītības dokumentu.

Par atbilstošiem bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam, komisija atzina trīs pretendentus, no kuriem viens pretendents atsauca savu kandidatūru. Par  atbilstošiem bāriņtiesas locekļa amatam, komisija atzina  desmit pretendentus.  Komisija pieņēma lēmumu atkārtoti izsludināt konkursu uz bāriņtiesas locekļa četrām amata vakancēm.

2021.gada  21. decembra amatu pretendentu atlases konkursa komisijas sēdē tika konstatēts, ka pretendents uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu nav iesniedzis maģistra grādu apliecinošu  izglītības dokumentu, līdz ar to pretendents neatbilst prasībām, kas noteiktas Bāriņtiesas likuma 7.panta ceturtajā daļā un nekvalificējās bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam.

Atklātā pretendentu konkursa atlases komisija pieņēma lēmumu nevirzīt apstiprināšanai domes sēdē nevienu amata pretendentu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam un atkārtoti izsludināt atklātu konkursu šim amatam.

2021.gada  21. decembra amatu pretendentu atlases konkursa komisijas sēdē par atbilstošiem bāriņtiesas locekļa amatam atzina vēl divus  pretendentus.

2021.gada  22. decembra amatu pretendentu atlases konkursa komisijas sēdē tika pieņemts lēmums otram pretendentam uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu piedāvāt  bāriņtiesas vietnieka amatu.

Ar domes lēmumu apstiprinātā Bauskas novada bāriņtiesa:

  • Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki:
    • Edīte Ķerģe-Karika un Elīna Beitiņa.
  • Bauskas novada bāriņtiesas locekļi:
    • Līga Briede, Aija Rudzīte, Evija Strazdiņa, Māra Igaune, Anita Kuķalka, Aija Stabule, Uldis Dzidrums, Ieva Mediņa, Daina Pelne, Vita Siliņa, Edvīns Balodis un Māris Vaitekūns.

Līdz bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanai amata pienākumus ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu veiks bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Andra Matuļenko

Sabiedrisko attiecību speciāliste
andra.matulenko [at] bauskasnovads.lv