Sociālā joma Sabiedrība

Gada aukstajos mēnešos pieaug labdarības virtuvju darba svarīgums. Nereti šī ir vienīgā iespēja trūkumcietējiem regulāri saņemt silto maltīti. Lai virtuvju darbs norisinātos, Borisa un Ināras Teterevu fonds ir atbalstījis un turpina atbalstīt uzlabojumu ieviešanu tajās – palīdz iegādāties jaunu tehniku, inventāru un pat veikt remontdarbus.

Darbības gados daudzu virtuvju tehniskais nodrošinājums nolietojas un ir nepieciešami uzlabojumi, lai varētu turpināt palīdzēt trūkumcietējiem. Turklāt, pieaugot dzīves dārdzībai gada aukstajos mēnešos, labdarības virtuvēs pēc palīdzības vēršas arvien vairāk cilvēku, un virtuvju noslodze pieaug. Tādēļ nereti ir krasi jūtama aktualitāte pēc jauna aprīkojuma, kas ļauj saimniekot raitāk, ērtāk un taupīgāk.

Kopš 2021. gada uzlabojumi ir ieviesti jau 14 labdarības virtuvēs Rīgā, Bauskā, Iecavā, Vangažos, Varakļānos, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā, Smiltenē un Liepājā. Tajās ik mēnesi sagatavo un izsniedz 42`450 siltu maltīšu, gadā – līdz pusmiljonam porciju. Uzlabojumiem labdarības virtuvēs Borisa un Ināras Teterevu fonds līdz šim ir piešķīris grantus 110`000 eiro vērtībā. 

Visbiežāk organizācijas ar fonda atbalstu iegādājas virtuves tehniku, piemēram, elektriskās vai gāzes plītis, saldētavas, gaļas maļamās mašīnas, mikserus, katlus, pannas, termosus, virtuves mēbeles, traukus, kā arī veic remontdarbus.

Fonda atbalsts turpināsies arī 2024. gadā. Lai gūtu atbalstu labdarības virtuvju iekārtojumam un uzlabojumiem ērtākai, racionālākai un taupīgākai saimniekošanai, organizācijai ir jāaizpilda un elektroniski jānosūta fondam noteiktas formas pieteikums. To var izdarīt jebkurā laikā programmas darbības periodā. Plašāk par pieteikšanos atbalstam: www.maizesrieciens.lv

Programmas atbalstu līdz šim ir saņēmušas: biedrība “Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens” Rīgā, Valmieras biedrība “Kristīgais Žēlsirdības centrs”, Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze, fonds “Saules kalns” Smiltenē, biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” Varakļānos, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Svētās Trijādības - Sergija sieviešu klostera labdarības virtuve Rīgā, LEBL Diakonijas centrs Rīgā,  Vangažu evaņģēliski kristīgās baptistu krievu draudze, “Pestīšanas armijas” Daugavpils korpuss, 2. korpuss Rīgā, Sociālais centrs Rīgā, Bauskas korpuss, Liepājas korpuss un Iecavas korpuss.

Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedza būtisku atbalstu vairāku desmitu labdarības virtuvju darbībai visā Latvijā programmā “Maizes rieciens” arī iepriekš - laika posmā no 2010. līdz 2016. gadam, līdzfinansējot virtuvju iekārtojumu un trīs miljonu siltu maltīšu porciju sagatavošanu. Labdarības programmas “Maizes rieciens” mērķis ir – dot iespēju trūcīgajiem un mazaizsargātajiem regulāri saņemt siltu maltīti. 

Plašāk par programmu: www.maizesrieciens.lv

maizes rieciens atbalsts