Der zināt

Konkursā "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023" ietvaros aicinām balsot par pretendentiem - Bauskas novada pašvaldību, Cēsu novada pašvaldību un Jelgavas pilsētas pašvaldību.

Īpaši aicinām balsot šo pašvaldību jauniešus, kā arī sadarbības partneru jaunatnes jomā, tādā veidā izsakot atzinību par darbu ar jaunatni, kas tiek veikts šajās pašvaldībās.

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023” mērķis ir noteikt vienu pašvaldību vai divu pašvaldību apvienību, kas 2023. gadā uzņemsies pildīt Latvijas Jauniešu galvaspilsētas lomu.

Konkurss – “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta ” organizēts ar mērķi popularizēt  darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Konkurss norisinās divās kārtās - pirmajā kārtā iesniegumus izvērtē konkursa komisija, savukārt otrajā kārtā notiek publiskais balsojums. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 12. augustā jauniešu festivālā Jūrmalā.

Saite uz balsošanu

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa