Der zināt
Bauskā aizvadīta Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Otrdien, 21.martā, Bauskā, novada domes ēkā, notika Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēde.

Sēdes iesākumā klātesošie iepazinās ar prezentāciju par Bauskas novada pašvaldību – par 2023. gadā īstenojamiem projektiem, plānoto pašvaldības budžeta izlietojumu, tūrismu, uzņēmējdarbību, vietējiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.

Mārtiņš Lazdovskis, VSIA „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs, pastāstīja par Satiksmes ministrijas nozares aktualitātēm, esošo situāciju, veicamajiem un plānotajiem darbiem autoceļu atjaunošanā un uzturēšanā visā Latvijā. „Īpaša uzmanība jāpievērš ceļiem ar augstu satiksmes intensitāti, tai skaitā arī tranzīta ielām Bauskas novadā, un ceļiem uz novadu centriem. Tomēr jāņem vērā, ka finanšu līdzekļu visām iecerēm nepietiks un prioritātes būs jāpārplāno,” stāstīja M. Lazdovskis.

Attīstības padomes locekļiem radās vairāki jautājumi saistībā ar LVC pārziņā esošajiem autoceļiem, transporta masas ierobežojumiem uz grants ceļiem šķīdoņa laikā, satiksmes drošības uzlabošanas iespējām un citām problēmām Zemgales reģiona pašvaldībās. Sēdē piedalījās arī LVC Zemgales reģionālās nodaļas vadītājs Juris Derevjanko, kurš piefiksēja informāciju un apņēmās situāciju izpētīt.

Uzmanība tika pievērsta arī jautājumam par slikto tiltu stāvokli Latvijā. LVC pārstāvji uzsvēra, ka daži tilti atsevišķās pašvaldībās ir tik sliktā stāvoklī, ka pa tiem vairs nav droši pārvietoties un tie būtu jāslēdz.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsvēra, ka finansējums, ko pašvaldības tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbiem varētu atvēlēt, ir nepietiekams. Katru gadu tiek plānots, kā uzturēt tiltus darba kārtībā, bet problēma ir gan finansējuma, gan kvalificētu speciālistu, darbu veicēju nepieejamībā. Šis jautājums būtu jārisina valstiskā līmenī.

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktors Kārlis Eņģelis un SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” pārstāvji pastāstīja par Rail Baltica projekta aktualitātēm. Šogad projekta virzība tieši skars arī Bauskas novada iedzīvotājus – gada otrajā pusē sāksies pamattrases būvdarbi ārpus Rīgas, vairākās vietās Bauskas novada teritorijā. Nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas process ar Bauskas novada pašvaldības speciālistu atbalstu arī noris veiksmīgi. Plānots, ka līdz šī gada nogalei puse plānoto atsavināšanas darbu tiks paveikti.

Tāpat Attīstības padome uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietnieces Jevgēnijas Butņickas ziņojumu par iespējām uzlabot plānošanas reģionu darbību. Attīstības padome pieņēma informāciju zināšanai un vērtēšanai.

Sēdes laikā tika izskatīti arī jautājumi par iespējamo dalību vairākos projektos un uzklausīta informācija par tūrisma veicināšanas aktivitāti „Zemgale aicina” - par tās gaitu un rezultātiem 2022. gadā. ZPR vēlas aicināt tūristus un vietējos iedzīvotājus iepazīt Zemgali arī šogad.

ZPR Attīstības padomē strādā Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas domes pārstāvji. Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Diāna Goldmane,
Bauskas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste