Der zināt
Bauskā notiks seminārs par vecpilsētas kultūrvēsturiskā potenciāla attīstību

Sadarbībā ar biedrību “Bauskas vecpilsēta” un Bauskas pili SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” š.g. 28. aprīlī rīko semināru “Bauska: vecpilsētas kultūrvēsturiskais potenciāls”.

Par Bauskas vēsturiskā centra saglabāšanas problēmām un iespējām ir domāts jau sen -  biedrība “Bauskas vecpilsēta” pie šiem jautājumiem strādā jau kopš tās izveidošanas 2003. gadā, bet 2014. gada oktobrī Bauskas pilī notika tiem veltīta VKPAI un Bauskas pašvaldības rīkota konference.

Šobrīd ir uzsāktas sarunas par pilsētvidi degradējošās tranzīta maģistrāles iespējamu pārcelšanu ārpus Bauskas centra un apvedceļa izbūvi.

Šī cerīgā perspektīva rosina aktīvāk pievērsties pilsētas vēsturiskā centra revalorizācijas jeb atdzīvināšanas un jaunas vērtības piešķiršanas plāna izstrādei, padarot to par ērtu un pievilcīgu vidi pilsētniekiem un viesiem.

Bauska ir ainaviski un kultūrvēsturiski ļoti bagāta pilsēta ar savu īpašo šarmu, un semināra mērķis ir rosināt pilsētniekus vairāk apzināt un izmantot šīs brīnišķīgās vides iespējas. Tajā dalībnieki uzzinās gan par Bauskas vecpilsētas vērtībām, gan arī varēs iepazīties ar citu Latvijas vēsturisko pilsētu attīstības scenārijiem.

SEMINĀRA PROGRAMMA

  • 16:00 - 16:15 Semināra atklāšana
  • 16:15 - 16.45  D a i g a L ē v a l d e, arhitekte. "Bauskas vēsturiskā centra apsekošana"
  • 16:45 - 17:15  I l m ā r s D i r v e i k s, Dr.Arch. "Vecpilsētas kultūrainavas analīze - Talsu piemērs"
  • 17:15 - 17:45  J ā n i s L a z d ā n s, Padures muižas īpašnieks. "Vēsturiskās vides uzņēmējdarbības potenciāls"
  • 17:45 - 18:15  I e v a B r o n k o- P a s t o r e, biedrība "Bauskas vecpilsēta" "Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête"
  • 18:15 - 18:45  A r t ū r s L a p i ņ š, arhitekts, PhD Art "Latvijas vēsturisko pilsētu aksioloģija"
  • 18:45 - 19:00 Diskusijas un semināra noslēgums

Ieva Krūmiņa
SIA Arhitektoniskās izpētes grupa
Tālrunis: +371 26421221