Der zināt
Bauskas Halovīna šausmu parka organizatori sola uzlabojumus

Ņemot vērā negaidīti lielo interesentu pieplūdumu un to, ka pasākums Bauskas pilskalna parkā turpinās vēl šonedēļ, trešdien pasākuma organizatori tikās ar Bauskas novada pašvaldības vadību un speciālistiem, lai pārrunātu pasākuma organizēšanas kvalitātes uzlabojumus šīs nedēļas nogalē gaidāmajā pasākumā Bauskas pils parkā.

Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji organizatorus aicināja palielināt auto novietošanas iespējas, īrējot zemes gabalu Ziedoņu ielā vai, atkarībā no laikapstākļiem, organizēt auto novietošanu pils parka teritorijā pie Mūsas upes krasta, kā tas ierasts citos pasākumos. Tāpat, organizatori aicināti organizēt auto novietošanu pils stāvlaukumā, novirzot auto uz citām auto novietošanas vietām, ja stāvlaukums ir pilns, tādā veidā neveicinot sastrēgumus un drūzmēšanos tieši šajā teritorijā.

Bauskas novada pašvaldība mudina organizatorus palielināt bezskaidras naudas norēķinu termināļu kases, lai veicinātu ātrāku iekļūšanu pasākuma teritorijā. Noteikti tiks palielināts arī tualešu un atkritumu konteineru skaits, kā arī nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība pasākumu dalībniekiem.

Domājot par nākamo gadu, Bauskas novada pašvaldība aicina organizatorus nodrošināt biļešu iepriekšpārdošanu, kā arī nodrošināt vairāk informācijas par auto novietošanas iespējām pilsētā, izgatavojot informatīvo karti vai pasākuma sociālo tīklu kontos rakstiski informēt apmeklētājus par aktuālo situāciju pasākuma teritorijā.  Iespējams, nākamgad pasākuma organizatori nodrošinās arī karuseļus vai citas izklaides iespējas pasākuma ietvaros.

Atgādinām, ka Halovīna šausmu parks Bauskas pilskalnā, kas notiek laika posmā no 18.oktobra līdz 5.novembrim, ir privāta iniciatīva. Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai pašvaldības teritorijā notiek saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu (www.ej.uz/ddch) un Atļauju izsniegšanas komisijas nolikumu (www.ej.uz/pmn1). Proti, Atļauju izsniegšanas komisija izvērtē saņemtā iesnieguma atbilstību prasībām, kas noteiktas augstāk minētajā likumā, un pieņem attiecīgu lēmumu.

Saskaņā ar iestādes “Bauskas Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi, ja Bauskas pilskalna parkā tiek organizēts publisks pasākums ar ieejas maksu (biļešu realizāciju), pasākuma organizators maksā 10% no biļešu ienākumu summas. Savukārt publiskā pasākuma norises vietā īstenotās tirdzniecības dalībnieki, maksā nodevu par ielu tirdzniecību saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” (www.ej.uz/hqpr).

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Nauris Veiss