invalīdi

Bauskas invalīdu biedrība 13.jūnijā atzīmēja 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Biedrības vadītāja Tamāra Grīnvalde svinīgā pasākuma atklāšanā pauda patīkamu satraukumu un prieku. Viņa pateicās biedrības biedriem par atbalstu šo dažu gadu garumā, kuros Tamāra pildīja biedrības vadītājas pienākumus.

Klātesošos uzrunāja arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Viņš izcēla biedrības ilgmūžību un spēju pastāvēt.

„Kādai organizācijai vai biedrībai pastāvēt 30 gadus nav viegls uzdevums, īpaši tām biedrībām, kuras dibinātas īsi pēc 1991.gada. Ir liels prieks redzēt, kā biedrība gadu no gada nerimstoši turpina strādāt un iet līdzi laikam. Novēlu biedrībai pastāvēt vēl ilgi, lai cilvēki var nāk, darboties, pilnveidoties un gūt prieku no kopīgām aktivitātēm, kuras sekmē biedrības mērķu sasniegšanu. Un visam pāri, protams -  veselību!” sacīja priekšsēdētājs.

Sveicēju vidū bija arī Sociālās aprūpes centra „Derpele” vadītāja Inta Savicka. Viņa uzteica nerimstošo biedrības drosmi iet un darīt, neskatoties uz grūtībām, biedrība vienmēr atrod risinājumu kā paveikt plānoto.

Bauskas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska sacīja:

„Sociālajam dienestam ar biedrību ir laba sadarbība daudzu gadu garumā. Protams, mēs visi vēlētos, lai šāda veida sadarbība nebūtu nepieciešama un mēs visi būtu veseli, bet dzīvē ir citādāk. Tāpēc mēs turpināsim būs atbalstoši, turpināsim palīdzēt un konsultēt biedrības biedrus un invalīdus kopumā. Kopā mēs varam paveikt daudz. Kopā mēs esam spēks. Vēlu visiem veselību un daudz laimes jubilejā,” tā D. Romanovska.

Jubilejas pasākumu vadīja un ar dziesmām klātesošos iepriecināja dziedātājs Ainars Bumbieris.

Bauskas invalīdu biedrības darbības mērķis ir apvienot Bauskas pilsētas un Bauskas novada invalīdus, veselos cilvēkus, kuri aprūpē invalīdus, kā arī aprūpējošos tuviniekus, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, celt invalīdu dzīves kvalitāti, apmācību, atpūtu, piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, lai aizstāvētu invalīdu intereses, kā arī sekmēt invalīdu uzņēmējdarbību un nodarbinātību.