Izglītība

Bauskas Kultūras centrā 2024. gada 16. aprīlī, turpinot iepriekšējā gadā iesākto tradīciju savstarpējās pieredzes un jaunu ideju apmaiņai, Bauskas novada pirmsskolas izglītības pedagogi tikās konferencē "Rodi. Radi. Rosies", kuras  centrālā tēma bija tikumiskā audzināšana un sadarbība ar izglītojamo ģimeni un vietējo kopienu. Konferenci atklāja Bauskas novada Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja  Aija Spriņķe, sveicot visus klātesošos un novēlot radošu darba dienu. Konferences gaitu  vadīja Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Baiba Šumina.

Konference

Latvijas Universitātes profesores Tijas Zīriņas lekcija vēlreiz lika aizdomāties par pirmsskolas izglītības lielo nozīmi cilvēka dzīvē. Profesore atklāja izaugsmes domāšanas pamatprincipus, kas veidojas jau pirmsskolas posmā un kļūst par paradumu visai dzīvei. Savukārt psiholoģe Anete Hofmane savā lekcijā piedāvāja konkrētus piemērus un situācijas, kas ļauj pedagogiem labāk saprast kritiskās un pozitīvās domāšanas nozīmi pirmsskolas izglītībā. Lektore uzsvēra, cik svarīga ir pirmsskolas pedagoga loma, prasme ieinteresēt bērnu, pievērst viņu uzmanību apkārtnē esošām lietām un procesiem, atraisīt mazā bērna prieku darboties, analizēt un secināt.

Otrajā konferences daļā Bauskas novada jaunie uzņēmēji dalījās ar savu pieredzi izglītojošo meistarklašu organizēšanā pirmsskolas vecuma bērniem. Šī informācija sniedza pedagogiem idejas un iedvesmu, kā patīkamā un radošā veidā veicināt mācību un audzināšanas procesu sadarbībā ar vietējo kopienu.

Konference kļūst aizvien nozīmīgāka pirmsskolas izglītības pedagogiem, jo tajā var dalīties pieredzē, papildināt zināšanas un iegūt jaunas idejas, kas palīdz uzlabot pirmsskolas izglītības kvalitāti Bauskas novadā.