Bauskas MMS

Sirsnīgā atmosfērā 20.aprīlī Bauskas Kultūras centrā izskanēja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 65 darbības gadu jubilejas koncerts. Skatītājus priecēja Mūzikas skolas audzēkņi, viņu pedagogi un absolventi. Izskanēja gan solo priekšnesumi, gan ansambļu sniegums. Mūzikas klasiķu un mūsdienu autoru darbus atskaņoja kora klases, ģitārklases, flautas klases, klavieru klases, sitaminstrumentu klases u.c. audzēkņi.

Svētku priekšnesumus kuplināja Mūzikas un mākslas skolas bijušo audzēkņu – grupas „Bekars” sniegums un izcilās flautistes, absolventes Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēknes, flautistes Klēras Kuļikauskas izpildītā „Fantāzija flautai”.

Kuļikauska

Pavasarīga prieka un svētku piesātinātā koncerta noslēgumā izskanēja audzēkņu, pedagogu un absolventu kopdziesma Raimonda Paula „Atdziedi dvēsele”.

Bauskas Mūzikas skolu svētkos sveica Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, dāvanā pasniedzot skolai īpaši izgatavotu viesu grāmatu un ziedus,  kā arī uzaicinājumu uz pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju rātsnamā 4.maijā divām Mūzikas skolas skolotājām, kuru darba rezultāti augstu novērtēti – Inetai Rozentālei un Jolantai Veršinskai.

Domes priekšsēdētājs, uzrunājot svētku viesus, atzina, ka mūzikas skolā gūtās zināšanas un prasmes pilnveido jauniešu personību. Arī tad, ja audzēknis neizvēlas kļūt par profesionālu mūziķi, apgūtais ir vērtība.

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvu pasākumā bija ieradušies sveikt kolēģi no Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas, Pilsrundāles Mūzikas un mākslas skolas.

BMMS jubileja

Izglītības iestāde aktīvi organizē dažādus sadarbības pasākumus ar mūzikas izglītības iestādēm gan Latvijā, gan Lietuvā. Tuvākais sadarbības koncerts notiks 28.aprīlī Rundāles pilī, kur Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstāsies kopā ar Biržu Mūzikas un mākslas skolas, Ķedaiņu jaunajiem mūziķiem. Mūzikas skola savus audzēkņus rosina un sagatavo dažādiem reģiona un valsts mēroga konkursos, kuros gūti labi rezultāti.

Šogad Vislatvijas Dziesmu un deju svētkos iespēju piedalīties ieguvis MMS pūtēju orķestris Aigara Dziļuma vadībā.

Mūzikas skola startējusi vairākās Kultūrkapitāla fonda izsludinātajās finansējuma programmās un guvusi atbalstu gan mūzikas instrumentu iegādei, gan popularitāti ieguvušajam augstvērtīgas mūzikas koncertu ciklam „Dzimuši Bauskai” u.c.

Bauskas MMS

Plānveidīgi un pārdomāti veikti infrastruktūras un mācībtelpu sakārtošanas darbi izglītības apguves vides uzlabošanai, īstenoti pašvaldības līdzfinansēti projekti, startējot konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Bauskas Mūzikas un mākslas  skolā šajā mācību gadā mūziku apgūst 146 audzēkņi un zināšanas sniedz 24 pedagogi.

Bauskas mūzikas skolā var apgūt: klavierspēli, akordeonspēli, vijoļspēli, ģitārspēli, trompetes un saksofona spēli, sitaminstrumentu spēli, vokālo meistarību apgūst kora klasē. Nākamā mācību gadā iecerēts uzņemt audzēkņus čella klasē.

Foto: Ģirts Donerblics