Pašvaldība
Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 15.jūlijā plkst. 09:30
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par deputātes Sandras Ķiseles pilnvaru izbeigšanos.
Ziņo: Aivars Okmanis
2. Par Bauskas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Ziņo: Jānis Kalinka
3. Par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amata pretendentu atlases komisijas izveidošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aivars Okmanis
Uzaicināti: Ginta Krikščūne

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis