Jaunatne Bauskas novads

Konkurss Bauskas novadā tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu izaugsmi, novērtējot viņu sasniegumus.

Konkursa uzdevumi ir:

 • apzināt aktīvākos un talantīgākos Bauskas novada jauniešus;
 • veicināt jauniešu iniciatīvu Bauskas novadā;
 • veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, aktivitātēs un pasākumos, brīvprātīgajā darbā;
 • popularizēt jauniešu paveikto;
 • sniegt atzinīgu pašvaldības novērtējumu, apbalvojot aktīvākos un uzņēmīgākos Bauskas novada jauniešus.

Kopā titulam tika izvirzīti 14 jaunieši.

Vecuma grupā 13-15 gadi:

 • Rūdolfs Ozoliņš;
 • Monta Milzere;
 • Kristiāna Lasmane;
 • Sabīne Freimane;
 • Elizabete Polone;
 • Nikola Maļiņiča.

Vecuma grupā 16-18 gadi:

 • Patrīcija Keita Gridzbaure;
 • Čelsija Viktorija Gerika;
 • Elza Draudziņa;
 • Keita Kondore;
 • Patriks Vencels.

Vecuma grupā 19-25 gadi:

 • Eva Reinfelde;
 • Linda Libere;
 • Nikola Smirnova.
Aicina uz Gada jaunieti

Esam noskaidrojuši konkursa “Bauskas novada Gada jaunietis 2023” laureātus, kuri tiks paziņoti un sveikti 24. novembrī plkst. 18.00 Iecavas vidusskolā.

Katram jaunietim ir savs stāsts - iepazīsimies visi kopā!

Leposimies un līksmosim, jo šī diena būs veltīta mūsu TAGADNEI un NĀKOTNEI - mūsu Bauskas novada Gada jauniešiem!

Uz svinīgo pasākumu aicināti visi interesenti.

“Latvijas Jauniešu galvaspilsētas” mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.