Bauskas novada pašvaldība Sabiedrība
Bauskas VPVKAC
Bauskas VPVKAC vadītāja Dina Bērziņa (no labās) un klientu apkalpošanas speciāliste Ieva Trapočka.

Jau pagājis nedaudz vairāk kā mēnesis, kopš iespējams atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem 2023. gadā. Lai nodokli atgūtu, no 1. marta var iesniegt gada ienākuma deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Visērtāk to izdarīt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Taču iedzīvotāji, kam nav piekļuves datoram un internetam vai pietiekamu prasmju, atbalstu deklarācijas aizpildīšanā var saņemt, dodoties uz kādu no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC).

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, mūsu novada iedzīvotāji aktīvi šo iespēju izmanto. Lai arī deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā, daudzi steidz to izdarīt iespējami drīz. To apstiprina arī statistikas dati – Bauskas novada pakalpojumu centros līdz 2024. gada 31. martam iesniegtas 967 gada ienākumu deklarācijas, kas ir visaugstākais rādītājs valstī. Visvairāk deklarāciju iesniegts Bauskā 446, Iecavā 275 un Rundālē 170.

Bauskas novadā pašlaik ir deviņi pakalpojumu centri: Bauskā, Iecavā, Rundālē, Skaistkalnē un Vecumniekos, kā arī 2023. gada 1. februārī atvērtie VPVKAC punkti Gailīšos, Vallē,  Misā un Svitenē. Plānots, ka šogad tiks izveidoti vēl 5 klientu apkalpošanas centru punkti, tādā veidā nodrošinot novada iedzīvotājiem vieglāk, ērtāk un ātrāk saņemt pieejamos valsts un pašvaldības pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai. Bauskas VPVKAC vadītāja Dina Bērziņa ir gandarīta, ka iedzīvotāji novērtē pakalpojumu pieejamību, labprāt šo iespēju izmanto un gūto pozitīvo pieredzi nodod cits citam. Sniegto pakalpojumu skaits jaunajos pakalpojumu punktos nav liels, bet pamazām iedzīvotāji pierod tos izmantot. D. Bērziņa aicina iedzīvotājus izmantot pakalpojumu punktus, kas atrodas tuvāk dzīvesvietai, lai izvairītos no tā, ka pilsētas pakalpojumu centros veidojas rindas. Visos VPVKAC punktos strādā zinoši un atsaucīgi speciālisti, kas palīdzēs saņemt vajadzīgo pakalpojumu.   

Pieprasīti arī valsts iestāžu pakalpojumi

Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana gan nav vienīgais pakalpojumu centros sniegtais pakalpojums. Starp pieprasītākajiem ir arī palīdzība Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto e-pakalpojumu pieteikšanā. Iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība, lai pieteiktos slimības pabalsta saņemšanai; daudziem Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešams atbalsts, lai atjaunotu vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju. Bauskas, Rundāles un Iecavas centri sniedz konsultācijas arī pa tālruni klientiem no visas Latvijas par valsts pārvaldes pakalpojumiem portālā www.latvija.lv.

2023. gadā Bauskas novada VPVKAC kopumā sniegti 19 666 valsts un pašvaldības pakalpojumi, no kuriem 3055 – valsts pārvaldes pakalpojumu konsultācijas pa telefonu.

Pakalpojumu skaits 2023

Pašvaldības pakalpojumi

Bez sniegtajiem valsts iestāžu pakalpojumiem Bauskas novada VPVKAC sniedz dažādus pašvaldības pakalpojumus:

  1. Bauskas novada pašvaldībai un administrācijai adresētu iesniegumu un korespondences pieņemšanu un reģistrēšanu;
  2. sniedz informāciju par Bauskas novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem vispārīgu informāciju un konsultācijas par Bauskas novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  3. sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Bauskas novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu.
  4. konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos (izņemot VPVKAC punktus Gailīšos, Vallē un Misā);
  5. pieņem maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli;
  6. Bauskas novada klientu apkalpošanas centros Bauskā, Rundālē, Iecavā, Vecumniekos, Skaistkalnē un Svitenē darbojas kase, kurā pieņem skaidras un bezskaidras naudas norēķinus un iedzīvotāji var norēķināties par:

- Bauskas novada nekustamo īpašumu nodokli un zemes nomu;

- būvvaldes pakalpojumiem;

- dzīvesvietas deklarēšanu;

- bāriņtiesas valsts nodevas;

- samaksāt Bauskas novada pašvaldības izrakstītos rēķinus;

- samaksāt Bauskas novada pašvaldības policijas administratīvo sodu;

- samaksāt komisijas maksu par iedzīvotāja karti.

Atbalsts Bauskas novada iedzīvotāja kartes pieteikšanā

Kopš 2024. gada 1. februāra visi Bauskas novada klientu apkalpošanas centri sniedz atbalstu iedzīvotājiem iedzīvotāja kartes pieteikšanā un izsniegšanā. Darbinieki sniedz informāciju un atbalstu iedzīvotājiem elektroniskās iedzīvotāju kartes pieteikšanai mobilajā lietotnē. Līdz 09. aprīlim ir saņemti 125 pieteikumi no iedzīvotājiem, kuri karti nevarēja pieteikt ar mobilo tālruni (klienti, kuriem nav atbilstošs mobilais tālrunis vai nelieto internetbanku).