Der zināt
Bauskas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu ”Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”

Bauskas novada dome aicina biedrības, nodibinājumus, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas no 2022. gada 29. jūnija līdz 15. jūlijam iesniegt projektu pieteikumus konkursam ”Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Konkursa mērķi:

Finansiāli atbalstīt pretendenta līdzdalību sniegt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, plānotajās aktivitātēs paredzēt atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

  • valsts valodas prasmju apguve un pilnveide;
  • komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
  • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida paradumu veidošana.

Konkurss tiek izsludināts un finanšu līdzekļi nometņu organizēšanas finansēšanas konkursa kārtībā tiek piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 392 (prot. Nr.29 39 §), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā.

Projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu vasaras brīvlaikā līdz 2022. gada 31. augustam.

Projekta konkursa mērķgrupa – Ukrainas bērni un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023.mācību gadā uzsāks mācības Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs, un Bauskas novada skolēni no 1.līdz 12. klasei - bērnu skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi - 50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni.

Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 20. jūlijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.08.2022. līdz 31.08.2022.

Projektus var iesniegt:

  • personīgi Bauskas novada domē Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901,
  • pasta sūtījumā, adresējot Bauskas novada domei Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901,
  • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: pasts@bauska.lv .

Papildu informācija:

Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments                              
Tālrunis: +371 25679965