Der zināt
Bauskas novada pašvaldība pagarina pieteikšanās termiņu uz «Bauskas novada administrācijas» Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju amatiem

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, pagarina pieteikuma termiņu uz Attīstības un būvniecības departamenta Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amata vakancēm (2 amata vietas uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs, ekonomikā, vadības zinātnēs vai citā sociālo zinātņu jomā;
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu vadībā;
 • ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
 • labas svešvalodu zināšanas;
 • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
 • komunikācijas un prezentēšanas prasmes, un spēja argumentēti paust savu viedokli;
 • augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, precizitāte un labas analītiskās spējas;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi.

Galvenie darba pienākumi:

Nodrošināt projektu vadību:

 • izstrādāt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei;
 • plānot projektu posmus, veikt projektu īstenošanu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu un kontroli,
 • plānot un organizēt darba apspriedes, veikt projektu risku analīzi;
 • organizēt un vadīt projekta komandu, noteikt projekta dalībnieku lomas, veidot projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru;
 • sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plānos, sastādīt projekta starpatskaites un gala atskaiti, nodrošināt projekta administrēšanu un dokumentēšanu.

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laku;
 • mēnešalgu pēc pārbaudes laika no 1156 EUR līdz 1162 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz projektu vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām +371 63922233 (Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, e-pasts: ilze.tijone@bauska.lv ).

Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 14. septembrim plkst. 16.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast pievienotajā dokumentā.