Der zināt

Bauskas novada sadraudzības pašvaldība Billerbeka  organizē sadarbības partneru tikšanos no 23. līdz 26.martam. Līdzās latviešiem Vācijas Federatīvajā Republikā viesojas arī pārstāvji no Amerikas Savienotajām Valstīm, Francijas un Ukrainas.

Bauskas novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, deputātes Solveiga Lineja un Laine Baha, kā arī Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers.

23. martā svinīgā ceremonijā tika parakstīts Billerbekas un Malinas (Ukrainas Republika) pašvaldības sadarbības līgums. Uzrunājot ceremonijas dalībniekus, Aivars Okmanis apliecināja, ka Bauskas novada iedzīvotāji un pašvaldība ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, finanšu ziedojumiem un brīvprātīgo darbu palīdz sekmēt Ukrainas uzvaru Krievijas uzsāktajā karā. Bauskas novads oficiālu līgumu par sadarbību ar Malinu noslēdza 2022. gada 4. jūnijā.

Vizītes programmā iekļauta tikšanās ar Billerbekas pašvaldības politiķiem un administrācijas darbiniekiem, pilsētvides un kultūrtelpu apskate. Centrālais nedēļas nogales pasākums ir Billerbekas katoļu katedrāles 125. gadskārtas svinības.

Sākotnēji draudzību ar Billerbeku iedibināja Iecavas novada dome, līgumu noslēdzot 2017. gada 19. maijā. Sadarbība galvenokārt veidojās pašvaldību vadības līmenī; tika iepazīti katras puses aktuālie projekti un darba organizēšanas modeļi. Billerbekas pūtēju orķestris ar saviem priekšnesumiem ir kuplinājis Iecavas svētkus. Bauskas novada dome atjaunoja sadraudzības līguma darbību pagājušā gada 4. jūnijā. Līgumā ietverta apņemšanās attīstīt pieredzes apmaiņu dažādās dzīves jomās un īstenot kopīgus projektus.

Bauskas novada pašvaldības,
Sabiedrisko attiecību nodaļa