Bauskas novada pašvaldība
Okmanis

Piektdien, 19. aprīlī, darba vizītē Bauskas novadu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministre Inga Bērziņa. Ministre darba dienu sāka ar rīta sarunu pie Bauskas novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa, bet pēc tam ministre Bauskas novada domē tikās ar Bauskas novada domes deputātiem, lai diskutētu par aktualitātēm novadā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs prezentācijas veidā ministri iepazīstināja ar Bauskas novadu skaitļos un faktos, savukārt ministre sanākušajiem izklāstīja ar ministrijas darba plānu 2024. gadam un citiem ministrijas plānotajiem šī gada pasākumiem.

Tikšanās laikā ar deputātiem, ministrei jautājumus par saules un vēju parku izveidošanu no vides aizsardzības viedokļa, kā arī šo parku iekārtu utilizāciju, uzdeva deputāts Mārtiņš Mediņš.

Ministre uzskata, ka šādā veidā iegūstamā enerģija ir nepieciešama, bet piekrita, ka pašreiz nav vienota plāna, kur un kā pēc tam utilizēt šo parku iekārtas, tomēr ministre pauda cerību, ka līdz brīdim, kad utilizācija kļūs patiešām aktuāla, līdz tam risinājums jau tiks atrasts.

Deputāts Mediņš arī vaicāja par kārtību, kā pašvaldības var saņemt atbalstu no valsts par graustu un veco ēku nojaukšanu.

VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietniece reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju jautājumos Evija Bistere aicināja pieteikties projektos, kuri paredz valsts un Eiropas finansiālu atbalstu šāda veida darbībām.

Vēl jautājumus par teritoriālo reformu, nodokļu sistēmu un elektroautobusu iegādes nosacījumiem ministrei uzdeva deputāti Raitis Ābelnieks, Rihards Melgailis un Guntis Kalniņš.

Pēc diskusijām Bauskas novada domē, ministre apmeklēja Bauskas pilskalna parku, lai klātienē apskatītu vietu, kurā plānots realizēt publiskās ārtelpas projektu.

dome

Pēc pils parka apmeklējuma, I.Bērziņas darba vizīte turpinājās Rundāles multifunkcionālajā centrā, kur ministre tikās ar Bauskas novada pašvaldības vadību un speciālistiem, lai pārrunātu projekta “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” aktualitātes un apspriestu Bauskas pilskalna parka teritorijas labiekārtošanas projekta nosacījumus un to atbilstību pasākumu organizēšanā.

Darba diskusiju noslēgumā, ministre uzklausīja pašvaldības speciālistu viedokli par Remigrācijas plāna ieviešanas problēmām pašvaldībās un teritorijas plāna izstrādi un tā sasaisti ar plānotajiem vēja parkiem.

bilde

Pēc diskusijām ministrija izteica pateicību Bauskas novada pašvaldības speciālistiem par ieteikumiem dažādu projektu nosacījumu izpildes uzlabošanā, lai pašvaldība var efektīvāk un ātrāk izpildīt projekta prasības, nesaskaroties ar pārāk lielu birokrātisko pretestību, kas kavē vai ierobežo projekta realizāciju.

Dienas noslēgumā VARAM ministre iepazinās ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbību Svitenē, bet pēc tam Inga Bērziņa apmeklēja Mežotnes baznīcu.