Jaunums
Bauskas PII “Pasaulīte” desmito gadu īsteno ekoskolas programmu

Pirmdien, 20. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 104 Latvijas izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp arī Bauskas PII ”Pasaulīte”. Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programma pamatā ir vienkārša un brīvi piemērojama.

Ekoskola ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju bērniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan pirmsskolā, gan mājās.  

Bauskas PII “Pasaulītei” šis ir jubilejas gads, jo Ekoskolas programmu īstenojam desmito gadu. Ekoskolas programmas ietvaros šajā mācību gadā padziļināti strādājam pie vienas no Eko tēmām - Pārtika. Apsveicam ar Ekoskolas Zaļā karoga iegūšanu. Pateicamies par aktīvu darbību un atbalstu iestādes darbiniekiem, vecākiem un bērniem.

Dalība Ekoskolu programmā mums ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

PII “Pasaulīte” Ekoskolas padome