Der zināt

Sestdien, 10.decembrī, plkst. 12:00 un 14:00, Bauskas pils muzejā, māksliniece Laura Matilde Ikerte vadīs meistarklasi “Iniciālis”, kuras laikā būs iespēja apgūt olas tempera krāsas sagatavošanu un izmantošanu. Meistarklasē ikviens varēs izgatavot savu iniciāli pēc viduslaiku un renesanses iniciāļu paraugiem.

Viduslaiku manuskriptos iniciāļi ir daudzkrāsaini, īpaši izcelti un palielināti teksta pirmie burti, kas greznoti ar dažādiem ornamentiem, vijumiem, cilvēku un dzīvnieku attēliem. Iniciāļi rotāja grāmatu nodaļu sākumu un to motīvi, visbiežāk, atklāja tālākā teksta saturu. Daudzkrāsainus iniciāļus izmantoja līdz 16. gs. vidum, kad izplatījās grāmatu drukāšana. Izrotāti, kaligrāfiski iniciāļi tiek lietoti arī vēlāk.

Olas temperas krāsa ir noturīga, salīdzinoši ātri žūstoša. Tā izgatavota no dabīgiem krāsas pigmentiem un ūdenī šķīstoša lipīga materiāla, piemēram, olas dzeltenuma. Olas tempera krāsas pigmenti izmantoti jau senajā Ēģiptē, tomēr krāsu bieži izmantoja arī viduslaikos un agrīnajā renesansē.

Vietu skaits ierobežots, lūdzu iepriekš rezervēt apmeklējumu pa t. nr. +371 63923793, +371 63922280 mob. t. +371 20011880 vai    e-pastu: bauskaspils@bauska.lv.

Meistarklase norisinās projekta “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris- Bauska“ ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Bauskas pils muzejā un Raudondvaris muižā (Lietuva) tūrisma nesezonā un ziemas mēnešos. Bauskas pils muzejā 2022. gada ziemas un rudens mēnešos norisinājušās šādas meistarklases: ādas maciņa izgatavošana, augu vainagu darināšana, kaligrāfijas, sgrafitto tehnikas un alvas rotu meistarklases.

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros. Projekts Nr. LLI-498 “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”, HRRB. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  www.latlit.eu; Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu.

Kopējais projekta finansējums Raudondvaris muižai un Bauskas pils muzejam ir 785 875,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85 % apmērā - 667 993,75 EUR.

Projekta finansējums Bauskas novada pašvaldībai: 384 500,00 EUR, no tā ERAF finansējums 326 825 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 19 225 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 38 450 EUR. Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.01.2021. – 31.12.2022.)

Šis raksts  ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas pils muzejs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ruta Garklāva
Zinātniskā un izglītojošā darba nodaļas vadītāja- mākslas eksperte
T. +371 20011880
bauskaspils@bauska.lv
www.bauskaspils.lv