lielgabarīti

Bauskas novada pašvaldība finansē lielgabarīta atkritumu un sadzīves tehnikas (neizjauktas mēbeles un elektroierīces) utilizēšanu, ja tā tiek nogādāta norādītajā laikā un adresē.

Bauskas apvienības pārvaldes teritorijā lielgabarīta atkritumu un sadzīves tehnikas izvešana notiks:

07.05.2024.

 • Gailīšu pagastā plkst. 9:00, Kamardes iela 5, Uzvara.
  Vairāk informācija pa tālr. 28799005.
 • Īslīces pagastā plkst. 11:00, “Pagastmāja”, Rītausmas.
  Vairāk informācija pa tālr.  20271563.

08.05.2024.

 • Dāviņu pagastā plkst. 9:00, Bauskas iela 5, (tirgus laukums), Dāviņi.
  Vairāk informācija pa tālr. 26433819.
 • Vecsaules pagastā plkst. 11:00, Vecsaule (laukums pie veikala Aibe).
  Vairāk informācija pa tālr. 26433819.

09.05.2024.

 • Brunavas pagastā plkst. 9:00, Ērgļi (laukums pie pagasta nodaļas ēkas).
  Vairāk informācija pa tālr. 29873173.
 • Ceraukstes pagastā plkst. 11:00, Tautas nams.
  Vairāk informācija pa tālr. 28375065.

10.05.2024.

 • Mežotnes pagastā plkst. 9:00, Pils iela 12 (Darbnīcas), Mežotne.
  Vairāk informācija pa tālr.  27866448.
 • Codes pagastā plkst. 11:00, laukumā pie Codes ev. Luterāņu baznīca, Code.
  Vairāk informācija pa tālr. 27866448.

08.05.2024.-10.05.2024.

 • Bauskā lielgabarīta atkritumu un sadzīves tehnikas vienības var nodot no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, Biržu iela 8b.

Bauskā var arī pieteikt transportu (par maksu), zvanot uz SIA “Bauskas novada komunālserviss” (BNKS) pa tālr. 8889. 

Lielgabarīta atkritumu un sadzīves tehnikas izvešana notiks Rundāles apvienības pārvaldes teritorijā.

Saziņai: Aigars Sietiņš, t.  +371 28609107

11.05.2024

 • 9.00 - 9.20 Saulainē (laukums pie Saulaines sociālā centra garāžas)

 • ~9.25 Švirkalē (caurbraucot)

 • ~9.30 Vecrundālē (caurbraucot)

 • ~9.35 Mazbērstelē (caurbraucot)

 • ~9.40 Virsītē (bijušais veikals)

 • 9.45-10.00 Svitenē (laukums pie vecās katlu mājas)

 • ~10.05 Kapūnās (caurbraucot)

 • 10.10-10.20 Bērstelē (pie daudzdzīvokļu māju atkritumu savākšanas vietas)

 • 10.25-10.30 Vairogos (pie dzīvojamās mājas "Vairogi")

 • 10.35-10.45 Viesturos (pie daudzdzīvokļu māju atkritumu savākšanas vietas)

 • ~10.50 Punslavās (pagrieziens no valsts autoceļa)

 • ~11.00 Pilsrundālē 2 (caurbraucot)

 • 11.05-11.20 Pilsrundālē (laukums pie katlu mājas)

 • 11.25-11.30 Ziedoņos (pie atkritumu savākšanas vietas)