Kultūra

13.aprīlī Bauskas Kultūras centrā klausītājus  priecēja desmit Bauskas novada kori, kas bija sagatavojuši daudzveidīgu un skanīgu koncertprogrammu.

Koncerts

Koru skates šogad Latvijā nenotiek, bet kori turpina vingrināties un apgūt jaunu repertuāru. Sadziedāšanās koncerts „Cekulaina zīle dzied” sniedza gandarījumu gan koristiem, gan koncerta viesiem.

Koncerts

Koru koncertā piedalījās:

Bauskas Kultūras centra senioru koris „Sarma”;

Vecsaules pagasta sieviešu koris „Skalve”;

Svitenes tautas nama sieviešu koris „Runda”;

Vecumnieku tautas nama sieviešu koris „Via Stella”;

Īslīces pagasta jauktais koris „Četri vēji”;

Bauskas Kultūras centra jauktais koris „Mežotne”;

Vecumnieku tautas nama jauktais koris „Maldugunis”;

Gailīšu pagasta jauktais koris „Kamarde”;

Codes pagasta jauktais koris „Mēmele”;

Iecavas kultūras nama jauktais koris „Iecava”.

Koncerts

Paldies koriem par krāsaino un skanīgo sniegumu!

Foto: Ģirts Donerblics