Jaunums
Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumu kopsavilkums mājsēdes laikā

No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā ieviesti ļoti stingri drošības pasākumi, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus. 

Svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi, un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19.

Detalizētu informāciju par drošības pasākumiem un ierobežojumiem Covid-19 saslimstības mazināšanai lūdzam skatīt Ministru kabineta rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", jo abi regulējumi darbojas vienlaikus. Paskaidrojošu informāciju aicinām meklēt nozaru ministriju mājaslapās.

Vispārējie drošības pasākumi Ikviens iedzīvotājs:
 • uzturas savā dzīvesvietā no plkst. 20.00 līdz 05.00 laika periodā no 21. oktobra līdz 14.novembrim;
 • nepulcējas, netiekas ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības;
 • ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas;
 • samazina savus kontaktus, lūdz arī citus ievērot drošības protokolus, distancējas, pareizi valkā sejas maskas, vēdina telpas, dezinficē rokas un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
 • ievēro izolācijasmājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus;
 • novērš inficēšanās riskus apkārtējiem. 
Darbs
 • Darbs notiek attālināti.
 • Klātienē strādā tie vakcinētie* vai vakcināciju uzsākušie darbinieki ar negatīvu Covid-19 testu, kuri ir nodarbināti kritiski svarīgās nozarēs un kuru darba specifika liedz strādāt attālināti. 
 • Klātienē strādājošos vakcinētos darbiniekus darba devējs var regulāri testēt.
 • Klātienē strādājošie katru dienu iesniedz pašapliecinājumu par to, ka nav bijis zināms/apzināts kontakts ar inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību simptomi.
 • Klātienē strādājošie vakcināciju uzsākušie darbinieki veic skrīninga testus.
 • Ja darba pienākumu veikšanas dēļ jāuzturas ārpus dzīvesvietas laikā no plkst. 20.00 līdz 5.00, jāaizpilda apliecinājums.
 • Pamatotas un neatliekamas vajadzības dēļ dodoties prom no dzīvesvietas, jāņem līdzi aizpildīts apliecinājums un personu apliecinošs dokuments.
 • Apliecinājumā jānorāda savs:
  •      vārds, uzvārds; 
  •     personas kods; 
  •      dzīvesvietas adrese; 
  •      dzīvesvietas atstāšanas iemesls un laiks, datums; 
  •      pārvietošanās galamērķis;
  •      darbavietas nosaukums, adrese un vadības (kontaktpersonas) tālruņa numurs.
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Nepietiekamo resursu, galvenokārt cilvēkresursu, dēļ, medicīnā izsludināta ārkārtas situācija:

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests rūpīgi izvērtē, kuri izsaukumi ir steidzamāki;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pacientus nogādā slimnīcā, kura ir mazāk noslogota;
 • slimnīcās prioritāte ir akūtiem gadījumiem un Covid-19 gadījumu ārstēšanai;
 • ierobežoti/ nepieejami plānveida veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcās;
 • pacienti, kam sniegta palīdzība akūtos gadījumos augstāka līmeņa slimnīcā, turpmākai ārstēšanai var tikt pārvesti uz zemāka līmeņa slimnīcu vai novirzīti turpināt ārstēšanos mājās ģimenes ārsta uzraudzībā.
 • Ja nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšana, neatliekama dzīvnieku veterinārmedicīniskā aprūpe, vai diennakts aptiekas apmeklējums mājsēdes laikā no plkst. 20.00 līdz 5.00, jāaizpilda apliecinājums un jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.
  • Apliecinājumā jānorāda savs:
  • vārds, uzvārds; 
  • personas kods; 
  • dzīvesvietas adrese; 
  • dzīvesvietas atstāšanas iemesls un laiks, datums; 
  • pakalpojuma saņemšanas vieta.
Privātais transports
 • Privātā transportlīdzeklī var pārvietoties vienas mājsaimniecības pārstāvji vai divas personas – katra no savas mājsaimniecības.
 •  
 • Līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām:
  • ja tiek pavadīts nepilngadīgs bērns;
  • ja tiek pavadīta persona, kurai nepieciešama asistenta palīdzība;
  • ja tiek pavadīta persona, kurai ir objektīvas grūtības pārvietoties vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
 • Privātā transportlīdzeklī, lai dotos uz darba vai dienesta vietu, vai atgrieztos dzīvesvietā, var pārvietoties kopā:
  • ārstniecības personas;
  • policijas, robežsardzes, Valsts drošības dienesta darbinieki;
  • glābšanas dienestu darbinieki;
  • aizsardzības un iekšlietu jomās nodarbinātie;
  • VID amatpersonas, nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību;
  • PVD Robežkontroles departamenta inspektori;
  • mediju darbinieki.

Visi pareizi lieto sejas maskas visu brauciena laiku.

Sabiedriskais transports
 • Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus.
 • Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku, vēlams – FFP2 respiratoru.
 • Ievēro vispārējos drošības noteikumus, regulāri vēdina transporta līdzekli.
 • Pilsētas un piepilsētas sabiedriskā transportlīdzekļa aizpildījums ir līdz 50%:
  • ja transportlīdzeklī nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, ja tajā ir marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu, kā arī visu brauciena laiku ir atvērti logi ventilācijai.
 • Reģionālo un starppilsētu transportlīdzekļu piepildījums ir līdz 80% (85%, ja pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutiem jāuzņem pasažieri).
Taksometrs
 • Taksometrā var pārvietoties:
  • viens pasažieris,
  • vai vienas mājsaimniecības locekļi, 
  • vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība.
 • No plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 taksometra pakalpojumu un komercpārvadājuma ar vieglo automobili pakalpojumu, kā arī darba devēja nodrošinātu transportu var izmantot:
  • lai dotos uz darbu vai no tā;
  • nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā, atgrieztos dzīvesvietā;
  • dotos uz diennakts aptieku, psiholoģiskā atbalsta vai ārstniecības iestādi, vai veterinārmedicīnas iestādi vai no tās.
Bērnudārzi
 • Bērnudārzi darbojas, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
 • Bērnudārzi pieejami tiem bērniem (arī dežūrgrupas), kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās. 
 • Pilnībā vakcinētiem/izslimojušiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi nedēļā jāveic Covid-19 tests. 
 • Līdz 2021. gada 15. novembrim bērnudārza darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, jāvakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu. 
 • Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas, ievēro higiēnas prasības.
 • Darbinieki visu laiku pareizi valkā sejas maskas un īsteno vispārējos drošības pasākumus.
Pamatizglītība un vidējā izglītība
 • Līdz 2021. gada 29. oktobrim ir pagarināts skolēnu brīvlaiks.
 • No 2021. gada 1. novembra klātienē, stingri ievērojot vispārējos drošības pasākumus, mācās 1. – 3. klašu skolēni. 
 • No 2021. gada 1. novembra attālināti mācās 4. – 12. klašu skolēni.
 • No 2021. gada 15. novembra mācību process visu klašu skolēniem varēs notikt klātienē. 
 • Līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,  vakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu. 
 • Skolēni veic rutīnas skrīningu.
 • Uzturoties mācību iestādē, skolēni un darbinieki pareizi lieto sejas maskas. 
 • Nodrošina dažādu klašu un grupu plūsmu nepārklāšanos.
Koledžas un augstskolas
 • Mācību process tiek organizēts attālināti līdz 2021. gada 14. novembrim.
 • Klātienē 15. novembrī mācības atsāk personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Sporta treniņi
 • Individuāli vai viena mājsaimniecība ārā.
 • Sporta treniņu pakalpojumu sniegšana nav atļauta.
Dabas takas un objekti
 • Individuāli vai viena mājsaimniecība ārā, nedrūzmējoties, netiekoties ar citiem apmeklētājiem.
Veikali, t.sk. tirdzniecības centros esošie, āra tirdzniecības vietas, distances tirdzniecība
 • Darba laiks var būt no plkst. 6.00 līdz 19.00.
 • Telpās pieejamas šādas tirdzniecības vietas: 
  • pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas preces);
  • aptiekas (arī veterinārās);
  • optikas veikali;
  • dzīvnieku barības veikali;
  • preses tirdzniecības vietas; 
  • grāmatnīcas;
  • higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
  • telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas;
  • ziedu tirdzniecības vietas;
  • biļešu kases autoostās un dzelzceļa stacijās;
  • degvielas uzpildes stacijas.
 • Degvielas uzpildes stacijas, diennakts aptiekas var strādāt visu diennakti.
 • Tirdzniecības pārstāvji un klienti pareizi lieto sejas maskas.
 • Ne mazāk kā 25 m2 vienam klientam no tirdzniecības telpas.
 • Apmeklētāju skaitu regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u.tml. skaitu. 
 • Tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Tirgos un pastāvīgās, regulārās ielu tirdzniecības vietās var tirgot tikai pārtikas preces.
 • Tirgos un pastāvīgās, regulārās ielu tirdzniecības vietās visi pareizi lieto sejas maskas.
 • Tirdzniecības vietas, kuras klātienes apmeklējumam ir slēgtas, attālināti iegādāto preču izsniegšanu organizē ārā.
 • Tirdzniecības vietas, kuras darbojas klātienē, attālināti iegādāto preču izsniegšanu organizē atsevišķi no klātienes apmeklētāju plūsmas.
 • Attālināti iegādātas preces var saņemt arī ar piegādi.
Valsts, pašvaldību un būtiskākie saimnieciskie pakalpojumi
 • Īsteno attālināti
 • Netiek sniegti saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, atrakcijām, skaistumkopšanu, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm, sportu, tūrismu (izņemot izmitināšanu un ārvalstu ceļojumus), foto un video pakalpojumiem (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām.
 • Klātienē pakalpojuma sniegšana pieļaujama, ja:
  • klātienes kontakts nepārsniedz 15 minūtes,
  • pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,
  • pakalpojumu sniedz pēc iepriekšēja pieraksta. 
 • Klātienē pakalpojuma sniegšana pieļaujama ilgāk par 15 minūtēm, lai nodrošinātu cilvēka pamattiesības, drošību, veselības aprūpi u.tml., ja:
  • pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,
  • pakalpojuma saņēmējam ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts. 
 • Klātienē vienam klientam vismaz 15 m2.
 • Darba laiks var būt no plkst. 6.00 līdz 19.00.
 • Darba laiks nav ierobežots valsts nodrošinātās palīdzības (neatliekamā medicīniskā palīdzība, drošības un kārtības nodrošināšana, tml.) tūristu mītnēm, piegādes, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanai.
 • Sabiedriskā ēdināšana
 • Var strādāt visu diennakti, lai nodrošinātu ēdienu līdzņemšanai vai piegādei.
 • Pakalpojuma saņemšanas vietā iekštelpās vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2.
 • Visām personām jāievēro 2 m distance un pareizi jālieto sejas maskas.
 • Došanās uz diennakts sabiedriskās ēdināšanas vietu, lai līdzņemšanai saņemtu maltīti laikā no 20.00 – līdz 5.00 nav pamatots iemesls atrasties ārpus dzīvesvietas, ja vien persona nepilda dienesta vai darba pienākumus klātienē vakara un nakts stundās. Aicinām izmantot ēdiena piegādes servisu, ja tas iespējams.
Kultūrvietas
 • Nevar darboties.
Kultūras pasākumi
Amatiermākslas kolektīvu darbība
 • Notiek tikai attālināti.
Pasākumi
 • Publiski pasākumi nenotiek.
 • Privāti pasākumi var notikt vienas mājsaimniecības lokā tās dzīvesvietā.
Dažādu mājsaimniecību tikšanās Divu mājsaimniecību pārstāvji var tikties, lai:
 • nodrošinātu personas aprūpi;
 • nodrošinātu atbalstu vientuļai (mājsaimniecībā dzīvo viena) personai;
 • vecāki, kuru nepilngadīgie bērni dzīvo citā mājsaimniecībā, varētu tikties ar bērniem (izņemot, ja jāievēro izolācija, mājas karantīna, pašizolācija). 
Piketi, mītiņi, gājieni
 •  Netiek organizēti.
Kristības
 • Kristību ceremoniju organizē neatliekamā gadījumā.
 • Kristību ceremonijā var pulcēties līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām.
 • 10 cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar kristību norises nodrošināšanu.
 • Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas.
Bēres
 • Bēru ceremonijas var notikt ārā.
 • Bēru ceremonijā var pulcēties līdz 20 cilvēkiem.
 • 20 cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.
 • Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas. 
Reliģiskas darbības
 • - Reliģiskās darbības vietas var apmeklēt individuāli vai vienas mājsaimniecības pārstāvji, ja:
  • vienai personai nodrošina 15 m2,
  • kopējais apmeklētāju skaits nepārsniedz 20% no maksimālā iespējamā skaita,
  • visi pareizi lieto sejas maskas.
 • Reliģiskās darbības vietas darbu var uzsākt plkst. 6.00 un beidz līdz plkst. 19.00.
Laulības
 • Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 • Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
 • Klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības pasākumi.
Došanās uz citām valstīm
 • Aicinām apzināties riskus, kas ir saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos. 
 • Aicinām nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm un rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību. 
 • Vairāk informācijas par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā pandēmijas laikā atradīsiet Ārlietu ministrijas mājaslapā.
Ieceļošana Latvijā
 • Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts*
 • Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta
 
 • Jāaizpilda paliecinājuma anketa covidpass.lv
 • Nav jāveic Covid-19 tests;   izņēmums - ierašanās no īpaši augsta riska valstīm.
 • Nav jāievēro pašizolācija, izņēmums - ierašanās Latvijā no īpaši augsta riska valstīm.
 • - Ierodoties Latvijā un laikā no plkst. 20.00 līdz 5.00 dodoties uz dzīvesvietu vai apmešanās vietu, jāaizpilda pašapliecinājums.
 • Jāaizpilda apliecinājuma anketa covidpass.lv
 • Ierodoties Latvijā no zema riska valstīm, ir jāveic tests pirms ceļojuma uzsākšanas, pašizolācija nav jāievēro.
 • Ierodoties no augsta riska valstīm, ir jāveic tests pirms ieceļošanas Latvijā un pēc ierašanās jāievēro pašizolācija.
 • Ierodoties no augsta riska trešajām valstīm, ir jāveic tests pirms un pēc ieceļošanas Latvijā, kā arī jāievēro pašizolācija. Šajā gadījumā ieceļošanai Latvijā nepieciešams būtisks iemesls.
 • Ierodoties Latvijā un laikā no plkst. 20.00 līdz 5.00 dodoties uz dzīvesvietu vai apmešanās vietu, jāaizpilda pašapliecinājums
Tranzīts cau Latviju
 • Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.