Bauskas novada pašvaldība
vēstnieks

Piektdien, 12. aprīlī, darba vizītē Bauskas novadu apmeklēja Lietuvas vēstnieks Latvijā Valdas Lastauskas. Vēstnieks dienas pirmo pusi pavadīja Bauskas rātsnamā, kur sarunā ar Bauskas novada pašvaldības vadību, tūrisma un kultūras jomas speciālistiem apsprieda sadarbības iespējas valsts un pašvaldības līmenī.  

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis izcēla Bauskas novada pašvaldības sadarbību starp četrām Lietuvas pašvaldībām, ar kurām novadam ir teritoriālās robežas un noslēgti sadraudzības līgumi.

“Mūsu sadarbība ar Lietuvu ir spēcīga un vērā ņemama, bet īpaši vēlamies izcelt sadarbību ar Biržiem, Pakroju, Pasvali un Radvilišķiem. Ar šīm pašvaldībām mūs vieno kopīgi projekti, svētku svinēšana un atceres dienu pasākumi. Starp latviešiem un lietuviešiem ir izveidojusies spēcīga draudzība cilvēcīgā un profesionālā ievirzē. Esmu drošs, ka šodien vēstnieks uzzinās arī daudz ko jaunu par Bauskas novada pašvaldību un mūsu sadarbību ar kaimiņiem,” tā A. Okmanis.

Lietuvas vēstnieks Latvijā Valdas Lastauskas piekrīt Bauskas novada domes priekšsēdētājam.

“Kvalitatīvi un saturiski veidot sadarbību starp četrām pašvaldībām no Lietuvas nav viegli, bet Bauskas novads to spēj un tas pierāda, ka šāda veida kopdare, kad sadarbības partneri ir arī ģeogrāfiski ļoti tuvu, ir efektīva, veiksmīga un izdevīga abām pusēm. Mans mazais sapnis ir, lai latvieši un lietuvieši nesarunātos savā starpā trešajā valodā, bet ar laiku mēs saprastos runājot katrs savā valodā,” tā smaidot noteica vēstnieks.

efef

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone vēstnieku iepazīstināja ar īstenotajiem Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projektiem, investīciju apjomu un starptautisko sadarbību attīstības jomā.

Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Turkupole - Zilpure pastāstīja par īstenoto apceļošanas akciju “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”, bet par iespējamo sadarbību kultūras jomā ar vēstnieku runāja Bauskas novada pašvaldības kultūras jomas pārstāvji – administrācijas speciālisti, Bauskas un Iecavas kultūras centru, kā arī Bauskas muzeja vadītāji. Sarunas pamattēma bija kopīgu pasākumu organizēšana par godu Baltijas ceļam.

Pēc tikšanās vēstnieks tika iepazīstināts ar Bauskas rātsnamu un Bauskas tūrisma informācijas centru.

Dienas otrajā pusē vēstnieks tikās ar Bauskas lietuviešu biedrības “ASTRA” dalībniekiem, bet pēc tam Valdas Lastauskas devās uz Brunavas pagastu, kur aplūkoja Latvijas un Lietuvas partizānu piemiņas vietu Mežgaļos.