Jaunums

2021. gada decembra izskaņā un 2022. gada sākumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām piedāvā informatīvus seminārus un praktiskus tiešsaistes vebinārus, kā arī atgādina par svarīgiem pieteikšanās termiņiem “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmei.

20. decembrī plkst. 18:00 notiks eTwinning vebinārs par IKT rīku izmantošanu mācību procesa dažādošanai. Vebināra tēma “Jautras tiešsaistes aktivitātes mācību procesa dažādošanai pirms Ziemassvētkiem”. Tā laikā eTwinning pedagoģiskā eksperte Liene Millere piedāvās iepazīties ar vienkāršām un jautrām aktivitātēm un rīkiem: avatāru veidošanai – Avatarmaker.com; komiksu veidošanai – Makebeliefscomix.com un Jeopardy spēles veidošanai – Jeopardylabs.com. Lai piedalītos, līdz vebināra sākumam jāaizpilda reģistrācijas anketa (pieejama: https://ej.uz/g7z3). Vairāk informācijas pieejams: https://ej.uz/276y.

Savukārt organizācijām, kuras plāno regulāras mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā, līdz 2021. gada 31. decembrim iespējams pieteikties “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt finansējumu mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņai un jaunatnes darbinieku mobilitātei). Plašāka informācija pieejama: https://ej.uz/ErasmusPlusAkreditacija, kā arī neskaidrību gadījumā JSPA aicina sazināties ar aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem: https://jaunatne.gov.lv/kontakti/.   

2022. gadā no 13. līdz 16. februārim Jiveskilē, Somijā, programmas “Erasmus+” ietvaros notiks klātienes starpnozaru seminārs “No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/uqau. Reģistrācija dalībai līdz 31. decembrim SALTO resursu centra tīmekļvietnē: https://ej.uz/SALTO-resursi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām programmas “Erasmus+” izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem, JSPA 2022. gada sākumā organizēs vairākus informatīvos tiešsaistes seminārus, kuros tiks sniegta būtiska informācija par projektu pieteikšanu un īstenošanu:

  • 4. janvārī plkst. 11:00 notiks seminārs “Maza mēroga partnerības projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/y9nz. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/66vr
  • 4. janvārī plkst. 15:00 notiks seminārs “Jaunatnes līdzdalības projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/bdm8. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/388f.
  • 5. janvārī plkst. 11:00 notiks seminārs “Sadarbības partnerības projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/ge2b. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās https://ej.uz/7gyq
  • 6. janvārī plkst. 11:00 notiks seminārs “Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/de4c. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/o4m6
  • 6. janvārī plkst. 15:00 notiks seminārs “Jauniešu apmaiņas projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/dee9. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/5y6m.

Līdz gada beigām (31.12.2021) jaunatnes organizācijas, kas vēlās 2022. gadā īstenot brīvprātīgā darba projektus, var attālināti pieteikt Eiropas Savienības (ES) programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi. Vairāk informācijas: https://ej.uz/s1v5 un https://ej.uz/81ef. Pieteikšanās kvalitātes zīmei tiešsaistē pieejama Eiropas Savienības jaunatnes programmas vienotajā platformā webgate.ec.europa.eu.     

Informējot  par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, JSPA organizēs informatīvos tiešsaistes seminārus:

  • 5. janvārī plkst. 15:00 notiks seminārs “Solidaritātes projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/njqo. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/ypyf
  • 7. janvārī plkst. 11:00 notiks seminārs “Brīvprātīgā darba projekti”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/ugk5. Dalība tiešsaistes pasākumā iespējama ar iepriekšēju reģistrēšanos līdz pasākuma norisei. Reģistrēšanās: https://ej.uz/tbqi

Ar mērķi novērtēt un uzlabot jaunatnes jomas interesentu un aktīvistu pieredzi sadarbībā ar JSPA, līdz 4. janvārim visi interesenti tiek aicināti aizpildīt aptauju par JSPA darbību 2021. gadā. Aptauja pieejama: visidati.lv/aptauja/1765673231/

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” jaunais periods ilgst no 2021. – 2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+” ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmuspluss.lv.

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. – 2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Gailīte
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: ilze.gailite@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251